Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | С | Х | Ч
Number of items: 38.

А

Абдувалієва, Г (2020) Комп'ютерне моделювання та дослідження результату температурного-вітрового радіозондування телеметричних даних радіозонда. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Богданов, С. С. (2020) Розробка інформаційної системи переліку діючих лікарів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання" 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Групові системи підтримки прийняття рішень" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та моделі побудови експертних систем" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. and Тимофєєва, О. С. (2020) Реінжиніринг програмного забезпечення інформаційних систем: монографія. Видавничий дім «Гельветика», Одеса. ISBN 978-966-992-201-4

Великодний, С. С. (2020) Моделі та методи проактивного управління проектами з розвитку програмних систем та продуктів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. UNSPECIFIED thesis, Одеський національний політехнічний університет.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Управління відкритим графічним проектом brl-cad для задач тривимірного геометричного моделювання об’єктів військової техніки. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2020) Аналіз та узагальнення результатів комплексних експериментальних досліджень з реінжинірингу відкритих систем автоматизованого проектування. In: ІV-го всеукраїнськИЙ пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Великодний, С. С. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Групові системи підтримки прийняття рішень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Одеський державний екологічний університет (2020) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79143 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка структури радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки метеорологічної інформації. Етап 5. Удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища з метою отримання метеорологічної інформації (заключний)". 06.07.2020.

Г

Гор`єв, С. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни Цифрова обробка супутникових зображень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2020) Обробка даних радіозонду, розрахунок характеристик вітру й побудова графіка обробки польоту. In: Міжнародна науково-практична конференція " Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ", 23-24 квітня 2020 р., Військова академія м. Одеса.

Гор`єв, С. А. (2020) Проектування автоматичних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2020) Збір, обробка, збереження та аналіз моніторингової інформації: методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Д

Дяченко, Д. А. (2020) Розробка системи ідентифікації та моніторингу банківського клієнта. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Ковальчук, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (очна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: робоча програма навчальної практики (частина 1 - метеорологічні вимірювання). [Teaching Resource] (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження трансформатора». ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Електротохніка та електроніка: методичні вказівки до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження чашкового опадоміра». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

М

Мушак, К. Є. (2020) Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням Вейвлет-функцій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Н

Нямцу, К. Є. (2020) Електронна розмітка та програмне кодування структурних елементів дипломних робіт за допомогою методології LaTeX. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур покращення зображень на супутникових сканерних знімках. Геометрична корекція". ОДЕКУ, Одеський державний екологічний університет. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2020) Выбор дальности действия радиолокатора для мониторинга атмосферы. In: ХХI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 25-29 травня 2020 р, Одеса.

Перелигін, Б. В. (2020) Методи розпізнавання в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур поліпшення зображень на супутникових знімках сканерів. Геометрична корекція". Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2020) Спектральний і прикладний аналіз даних моніторингу: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-992-195-6

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2020) "Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних." Розділ 1: Аналіз існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 049U003662. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

С

Степанчук, О. А. (2020) Розробка навігаційної системи ближньої зони для автономного мобільного робота. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Х

Хамраєв, Е. (2020) Моделі автоматизованого проектування округлених профілів обробки матеріалів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чіяченко, К. О. (2020) Квантові регістри – складові елементи інформаційно-вимірювальних систем нового покоління. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Чмырь, И. А. (2020) Введение в объектно-ориентированное моделирование. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. LAP LAMBERT, Mauritius, Beau Bassin.

This list was generated on Sat Dec 9 19:23:30 2023 UTC.