Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | І | Б | В | Г | Д | К | П | С | Ч | Ш
Number of items: 36.

V

Velykodniy, S. S. (2019) Analysis and synthesis of the results of complex experimental research on reengineering of open cad systems. Applied Aspects of Information Technology, 2 (3). pp. 186-205. ISSN 2617-4316

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the structural part. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні управляючі системи та технології», 23 - 25 вересня 2019 р., Одеський національний політехнічний університет м. Одеса.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. (2019) Graphic databases reengineering in BRL-CAD open source computer-aided design environment. Modeling of the behavior part. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Velykodniy, S. S. and Burlachenko, Zh. V. and Zaitseva-Velykodna, S. S. (2019) Method of presenting the assessment for reengineering of software systems with the project coefficients help. In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології в моделюванні", 21-22 березня 2019 р., Миколаїв.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. In: Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні системи та інформаційні технології", 19-21 серпня 2019 р., Одеса.

Velykodniy, S. and Burlachenko, Zh. and Zaitseva-Velykodna, S. (2019) Software for automated design of network graphics of software systems reengineering. Herald of Advanced Information Technology, 02 (03). pp. 20-32. ISSN 2663-0176

Velykodniy, S. (2019) Reengineering of open software system of 3D modeling BRL-CAD. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 3 (9). pp. 62-71. ISSN 2522-9818

І

Ібрагімов, М. І. (2019) Аналіз засобів вимірювання атмосферного тиску та розробка електронного барометра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Баженова, О. Д. (2019) Поляризаційний метод підвищення інформативності радіолокаційного дослідження метеорологічних об’єктів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Безрученко, М. В. (2019) Обгрунтування структурної схеми допплерівського метеорологічного радіолокатора, реалізуючого поляризаційний метод аналізу гідрометеорів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бондаренко, О. М. (2019) Застосування системи комп’ютерної математики для розрахунку та візуалізації температури, відносної вологості та тиску атмосфери при радіозондуванні. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бурлак, Я. І. (2019) Удосконалення обробки та аналізу метеорологічної інформації у вигляді часових рядів автоматизованих метеорологічних інформаційних систем. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Вісханова, Д. Г. (2019) Методи ідентифікації об’єктів у робочій зоні сканера-маніпулятора. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Владимиров, Д. Д. (2019) Моделі формування класів у методології розробки програмного продукту мовою PHP. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Великодний, С. С. and Burlachenko, T (2019) Розробка системної архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання поведінкової частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 2/2019 (115). pp. 117-126. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої системи автоматизованого проектування BRL-CAD. Моделювання структурної частини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського., 3/2019 (116). pp. 130-139. ISSN 1995-0519

Великодний, С. С. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Реінжиніринг графічних баз даних у середовищі відкритої САПР BRL-CAD. Моделювання структурної частини. In: ІІІ-ій всеукраїнський пленер з питань природничих наук., 20-22 червня 2019 р., Одеса.

Великодний, С. С. and Бурлаченко, Ж. В. and Зайцева-Великодна, С. С. (2019) Розробка архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості., 2 (8). pp. 25-35. ISSN ISSN 2522-9818

Г

Гор`єв, С. А. (2019) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова обробка супутникових зображень». Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Д

Дедіков, В. С. (2019) Обгрунтування структурної схеми когерентно-імпульсного метеорологічного радіолокатора малої дальності з розробкою задавального генератора. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дьомiн, О. В. (2019) Розробка координатора для управління рухомим об’єктом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Клименко, М. О. (2019) Розробка та оптимізація програмного комплексу мобільного додатка Dino`s Adventure. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу фільтрації синхронізуючих сигналів в супутникових даних за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процесу розпізнавання друкованих символів за допомогою штучних нейронних мереж". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження персептрона”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Поляков, Д. С. (2019) Застосування системи комп ’ ютерної математики для обчислення та візуалізації характеристик віту при радіозондуванні. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Полєвой, Є. В. (2019) Розробка та оптимізація сюжетної побудови мобільного додатка Dino`s Adventure. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2019) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу виділення полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для мониторинга атмосферы. In: ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 27-31 травня, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2019) Способ создания радиолокационной сети для гидрометеорологического мониторинга атмосферы. Радиотехника, 196. pp. 38-45. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Глушков, А. В. (2019) Обоснование процедур обзора пространства наблюдения при системном подходе к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы. Радиотехника, 197. pp. 16-30. ISSN 0485-8972

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2019) "Розробка структури радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки метеорологічної інформації." Удосконалення системи моніторингу навколишнього середовища з метою отримання метеорологічної інформації. Звіт про НДР. ДР № 0115U000633. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

С

Савельєв, О. Ю. (2019) Моделювання лінійно-частотного моделюючого сигналу допплерівської радіолокаційної станції для вимірювання метеорологічних величин у вільній атмосфері. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чернишов, В. А. (2019) Моделювання та аналіз перетворювачів метеорологічних величин телеметричного тракту в системах радіозондування атмосфери. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ш

Шпак, М. І. (2019) Розробка системи штучного зору для управління рухомим об’єктом. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Wed Oct 5 08:27:51 2022 UTC.