Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Факультет комп’ютерних наук > Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" та Рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: P | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | Т | Ф | Ш
Число елементів: 32.

P

Perelygin, B. V. (2018) Implementation of systematic approach in the creation of radar systems of meteorological monitoring. Telecommunications and radio engineering, 77 (3). с. 199-209. ISSN 0040-2508

Є

Єгоров, О. В. (2018) Дослідження точності прогнозування метеоелементів для м. Одеса на основі застосування штучної нейронної мережі радіально-базисної. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

І

Іонаш, В. Ю. (2018) Дослідження застосування тривимірного геоінформаційного моделювання при створенні радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу причорноморського регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Б

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79143 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України та вимог до її елементів. "Розробка вимог до елементів системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України (остаточний)". 17.05.2018.

Буга, Д. І. (2018) Реалізація анімації об’єктівінтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

В

Вельміскін, Д. І., Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 2 "Радіоприймальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Вельміскін, Д. І., Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Вивчення радіолокаційного вимірювального приладу ГК4-19А". ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Воронов, О. А. (2018) Розробка та дослідження ультразвукового анемометра на базі мікропроцесора «Ардуіно». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього серидовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-008-6

Гіржев, В. С. (2018) Розробка оптимального додатку для складання розкладу занять навчальних закладів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Димитрук, М. С. (2018) Реалізація об'єктів навколишнього середовища інтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Долінська, Л. В. (2018) Розробка пірометричного датчика сигналізації. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигалов, В. В. (2018) Розробка когерентного гетеродина допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

З

Звонарьов, О. Ю. (2018) Розробка та дослідження імітаційної моделі польоту радіозонда. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Зуєв, Р. О. (2018) Розробка цифрового приймача допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Коваленко, І. О. (2018) Дослідження точності прогнозування метеолементів для м. Одеса на основі застосування лінійної штучної нейронної мережі. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Коритнюк, М. І. (2018) Спектральний аналіз музичних жанрів та виконавців. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

М

Мочалова, Г. В. (2018) Модель чутливого елемента вимірювача температури. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Нагорна, С. В. (2018) Програмування датчика тиску на базі Android. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

П

Перелигін, Б. В. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2018) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б., Гор`єв, С. А. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторинга: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-79-8

Перелыгин, Б. В. (2018) Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 192. с. 21-27. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в пространстве наблюдения системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 194. с. 12-18. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2018) Построение устойчивого радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція " Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: європейський вектор", 11-12 жовтня 2018 р., Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2018) Геометрический подход к созданию радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 28 травня -1 червня 2018 р., Одеса.

Перелыгин, Б. В., Лужбин, А. М. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в радиолокационной системе гидрометеорологического мониторинга. In: IХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 03–05 жовтня 2018 р., Запоріжжя.

Петровський, О. М. (2018) Розробка оптимальних вимірювачів координат метеооб’єктів. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Т

Татаров, М. Г. (2018) Розробка і аналіз цифрової моделі радіотелеметричного тракту в системах радіозондування атмосфери. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фомін, О. С. (2018) Розробка та дослідження датчика вологості на базі мікропроцесора «Ардуино». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шелест, Б. Ю. (2018) Застосування тривимірного ГІС моделювання при побудові радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу Карпатського регіону. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Sun Sep 20 23:23:00 2020 MSK.