Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | Т | Ф | Ш
Number of items: 33.

P

Perelygin, B. V. (2018) Implementation of systematic approach in the creation of radar systems of meteorological monitoring. Telecommunications and radio engineering, 77 (3). pp. 199-209. ISSN 0040-2508

Petukhin, D. and Velykodniy, S. (2018) Development of the program for automated scheduling of lessons using relational algebra methods and SQL language tools. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет.

Є

Єгоров, О. В. (2018) Дослідження точності прогнозування метеоелементів для м. Одеса на основі застосування штучної нейронної мережі радіально-базисної. Masters thesis, ОДЕКУ.

І

Іонаш, В. Ю. (2018) Дослідження застосування тривимірного геоінформаційного моделювання при створенні радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу причорноморського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Буга, Д. І. (2018) Реалізація анімації об’єктівінтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Одеський державний екологічний університет (2018) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79143 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка та дослідження системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України та вимог до її елементів. "Розробка вимог до елементів системи метеорологічного радіолокаційного моніторингу причорноморського регіону України (остаточний)". 17.05.2018.

В

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: конспект лекцій. Частина 2 "Радіоприймальні пристрої метеорологічного радіолокатора МРЛ-5". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Вельміскін, Д. І. and Гор`єв, С. А. (2018) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою "Вивчення радіолокаційного вимірювального приладу ГК4-19А". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Воронов, О. А. (2018) Розробка та дослідження ультразвукового анемометра на базі мікропроцесора «Ардуіно». Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-008-6

Гіржев, В. С. (2018) Розробка оптимального додатку для складання розкладу занять навчальних закладів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гор`єв, С. А. (2018) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього серидовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Д

Димитрук, М. С. (2018) Реалізація об'єктів навколишнього середовища інтерактивної моделі здійснення активних впливів на небезпечні атмосферні процеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Долінська, Л. В. (2018) Розробка пірометричного датчика сигналізації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигалов, В. В. (2018) Розробка когерентного гетеродина допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Звонарьов, О. Ю. (2018) Розробка та дослідження імітаційної моделі польоту радіозонда. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зуєв, Р. О. (2018) Розробка цифрового приймача допплерівської метеорологічної радіолокаційної станції. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Коритнюк, М. І. (2018) Спектральний аналіз музичних жанрів та виконавців. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, І. О. (2018) Дослідження точності прогнозування метеолементів для м. Одеса на основі застосування лінійної штучної нейронної мережі. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мочалова, Г. В. (2018) Модель чутливого елемента вимірювача температури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нагорна, С. В. (2018) Програмування датчика тиску на базі Android. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. and Гор`єв, С. А. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторинга: навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-79-8

Перелигін, Б. В. (2018) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2018) Спектрально-часовий аналіз даних моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2018) Геометрический подход к созданию радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 28 травня -1 червня 2018 р., Одеса.

Перелыгин, Б. В. and Лужбин, А. М. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в радиолокационной системе гидрометеорологического мониторинга. In: IХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 03–05 жовтня 2018 р., Запоріжжя.

Петровський, О. М. (2018) Розробка оптимальних вимірювачів координат метеооб’єктів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Перелыгин, Б. В. (2018) Обеспечение устойчивости радиолокационного поля при построении системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 192. pp. 21-27. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2018) Рациональное распределение энергии зондирующего излучения в пространстве наблюдения системы гидрометеорологического мониторинга. Радиотехника, 194. pp. 12-18. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2018) Построение устойчивого радиолокационного поля системы мониторинга атмосферы. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція " Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: європейський вектор", 11-12 жовтня 2018 р., Одесса.

Т

Татаров, М. Г. (2018) Розробка і аналіз цифрової моделі радіотелеметричного тракту в системах радіозондування атмосфери. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фомін, О. С. (2018) Розробка та дослідження датчика вологості на базі мікропроцесора «Ардуино». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шелест, Б. Ю. (2018) Застосування тривимірного ГІС моделювання при побудові радіолокаційної системи гідрометеорологічного моніторингу Карпатського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Wed Oct 5 08:44:28 2022 UTC.