Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Факультет комп’ютерних наук > Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" та Рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | Г | Д | К | Л | П
Число елементів: 17.

В

Великий, В. І., Перелигін, Б. В. (2015) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-004-8

Вельмискин, Д. И., Бучинская, И. В., Муркина, К. С. (2015) Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 237-243.

Вельміскін, Д. І., Пустовіт, Т. М. (2015) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Г

Гор`єв, С. А. (2015) Моделювання процесів та систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Д

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2015) Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха. Геофизический журнал, 37 (1). с. 165-175. ISSN 0203-3100

Данова, Т. Е., Перелыгин, Б. В. (2015) Повторяемость стихийных явлений погоды в районе Северного побережья Черного моря. In: Вторая международная конференция с элементами научной школы "Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата", 21-25 сентября 2015 г., Ставрополь.

К

Ковальчук, В. В. (2015) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-002-4

Л

Лавріненко, Ю. В., Пустовіт, Т. М. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Лімонов, О. С. (2015) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лімонов, О. С., Бучинська, І. В. (2015) Електродинаміка та техніка надвисоких частот: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М., Дяченко, К. О. (2015) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-003-1

П

Перелигін, Б. В. (2015) Аерокосмічний моніторинг екосистем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань модуль „Супутниковий моніторинг”: методичні вказівки до практичного заняття "Склад і принцип роботи наземного комплексу апаратури автономного пункту прийому інформації зі штучного супутника Землі". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2015) Методи розпізнавання образів в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу розпізнавання полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелыгин, Б. В. (2015) Рациональное построение радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. Радиотехника, 182. с. 34-41. ISSN 0485-8972

Перелыгин, Б. В. (2015) Концепция построения радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды Украины. In: П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості", 08–09 жовтня 2015 р.,, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2015) Подход к построению единого радиолокационного поля информационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVI Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

Цей список був створений у Mon Sep 21 00:25:34 2020 MSK.