Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | П
Number of items: 18.

В

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2015) Технічні системи радіолокаційного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Вельмискин, Д. И. and Бучинская, И. В. and Муркина, К. С. (2015) Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 237-243.

Великий, В. І. and Перелигін, Б. В. (2015) Проектування автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-004-8

Г

Гор`єв, С. А. (2015) Моделювання процесів та систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Д

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2015) Повторяемость стихийных явлений погоды в районе Северного побережья Черного моря. In: Вторая международная конференция с элементами научной школы "Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата", 21-25 сентября 2015 г., Ставрополь.

Данова, Т. Е. and Перелыгин, Б. В. (2015) Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха. Геофизический журнал, 37 (1). pp. 165-175. ISSN 0203-3100

К

Ковальчук, В. В. (2015) Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-002-4

Л

Лімонов, О. С. (2015) Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2015) Електродинаміка та техніка надвисоких частот: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. and Дяченко, К. О. (2015) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-003-1

Лавріненко, Ю. В. and Пустовіт, Т. М. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

П

Перелигін, Б. В. (2015) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань модуль „Супутниковий моніторинг”: методичні вказівки до практичного заняття "Склад і принцип роботи наземного комплексу апаратури автономного пункту прийому інформації зі штучного супутника Землі". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2015) Подход к построению единого радиолокационного поля информационной системы мониторинга окружающей среды. In: XVI Международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии", 25-29 мая 2015 г., Одесса.

Перелыгин, Б. В. (2015) Концепция построения радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды Украины. In: П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості", 08–09 жовтня 2015 р.,, Одеса.

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2015) Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0113U000164c. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2015) Рациональное построение радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. Радиотехника, 182. pp. 34-41. ISSN 0485-8972

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2015) Методи розпізнавання образів в задачах моніторингу: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу розпізнавання полів хмарності на супутниковому знімку за допомогою штучних нейронних мереж”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2015) Аерокосмічний моніторинг екосистем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

This list was generated on Wed Oct 5 09:41:43 2022 UTC.