Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Л | П
Number of items: 22.

Б

Братченко, Г. Д. and Перелигін, Б. В. and Банзак, О. В. and Казакова, Н. Ф. and Григор’єв, Д. В. (2014) Методи та засоби обробки сигналів: навчальний посібник. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса «Плутон». ISBN 978-966-342-972-4

В

Вельміскін, Д. І. and Пустовіт, Т. М. (2014) Методи та засоби гідрометеорологічного моніторингу модуль «Методи та засоби зондування атмосфери»: вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Л

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 232-241.

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Теорія електрорадіокіл: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Бучинська, І. В. (2014) Цифрова обробка і передача інформації: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Елетротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лімонов, О. С. and Пустовіт, Т. М. (2014) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавріненко, Ю. В. and Бучинська, І. В. (2014) Технічна електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Лавриненко, А. В. and Лавриненко, Ю. В. (2014) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 243-249.

Лимонов, А. С. and Перелыгин, Б. В. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 219-228.

Лимонов, А. С. and Пустовит, Т. М. and Лимонов, А. А. (2014) Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 242-249.

Лімонов, О. С. and Перелигін, Б. В. and Пустовіт, Т. М. (2014) Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 224-231.

П

Перелигін, Б. В. and Великий, В. І. (2014) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2014) Аерокосмічний моніторинг екосистем: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу перетворення супутникових даних в зображення”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. (2014) Технология радиолокационного мониторинга окружающей среды и модель радиолокационной измерительной системы для мониторинга. In: Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми технічного регулювання та якості", 09–10 жовтня 2014 р.,, Одеса.

Перелыгин, Б. В. (2014) Применение информационных технологий для исследования свойств единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика", 15-18 травня 2014 р., Миколаїв.

Перелыгин, Б. В. and Бакалов, А. А. and Бритвина, А. К. and Иванникова, М. В. (2014) Комплекс для исследования геометрии и энергетики единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Седьмая международная научно-практическая конференция "Информационные процессы и технологии", 22-26 апреля 2014 г., Севастополь.

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2014) Удосконалення методів і засобів отримання і обробки вимірювальної інформації для цілей моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0112U001572. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Ткач, Т. Б. (2014) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: навчальний посібник. "Застосування штучних нейронних мереж для обробки інформації в технічних системах моніторингу навколишнього середовища". ТЕС, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7054-41-1

This list was generated on Wed Oct 5 07:42:18 2022 UTC.