Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Факультет комп’ютерних наук > Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" та Рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Л | П
Число елементів: 23.

Б

Братченко, Г. Д., Перелигін, Б. В., Банзак, О. В., Казакова, Н. Ф., Григор’єв, Д. В. (2014) Методи та засоби обробки сигналів: навчальний посібник. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса «Плутон». ISBN 978-966-342-972-4

В

Вельміскін, Д. І., Пустовіт, Т. М. (2014) Методи та засоби гідрометеорологічного моніторингу модуль «Методи та засоби зондування атмосфери»: вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Л

Лавриненко, А. В., Лавриненко, Ю. В. (2014) Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 232-241.

Лавриненко, А. В., Лавриненко, Ю. В. (2014) Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 243-249.

Лавріненко, Ю. В. (2014) Електротехніка та електроніка: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лавріненко, Ю. В. (2014) Елетротехніка та електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лавріненко, Ю. В., Бучинська, І. В. (2014) Технічна електроніка: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лавріненко, Ю. В., Бучинська, І. В. (2014) Теорія електрорадіокіл: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лимонов, А. С., Перелыгин, Б. В., Пустовит, Т. М., Лимонов, А. А. (2014) Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 219-228.

Лимонов, А. С., Пустовит, Т. М., Лимонов, А. А. (2014) Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 242-249.

Лімонов, О. С., Бучинська, І. В. (2014) Цифрова обробка і передача інформації: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Лімонов, О. С., Перелигін, Б. В., Пустовіт, Т. М. (2014) Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 224-231.

Лімонов, О. С., Пустовіт, Т. М. (2014) Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища: збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

П

Перелигін, Б. В. (2014) Аерокосмічний моніторинг екосистем: методичні вказівки до лабораторної роботи „Дослідження процесу перетворення супутникових даних в зображення”. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В. (2014) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань модуль "Супутниковий моніторинг": методичні вказівки до практичного заняття "Обробка даних з космічних систем дистанційного зондування". ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Великий, В. І. (2014) Проектування інформаційних систем моніторингу навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Перелигін, Б. В., Ткач, Т. Б. (2014) Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних: аавчальний посібник. "Застосування штучних нейронних мереж для обробки інформації в технічних системах моніторингу". навколишнього середовища. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-41-1

Перелигін, Б.В., наук., керів. (2014) Удосконалення методів і засобів отримання і обробки вимірювальної інформації для цілей моніторингу навколишнього середовища. Звіт про НДР. ДР № 0112U001572. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Перелыгин, Б. В. (2014) Применение информационных технологий для исследования свойств единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика", 15-18 травня 2014 р., Миколаїв.

Перелыгин, Б. В. (2014) Технология радиолокационного мониторинга окружающей среды и модель радиолокационной измерительной системы для мониторинга. In: Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми технічного регулювання та якості", 09–10 жовтня 2014 р.,, Одеса.

Перелыгин, Б. В., Бакалов, А. А., Бритвина, А. К., Иванникова, М. В. (2014) Комплекс для исследования геометрии и энергетики единого радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды. In: Седьмая международная научно-практическая конференция "Информационные процессы и технологии", 22-26 апреля 2014 г., Севастополь.

Цей список був створений у Sun Sep 20 22:23:38 2020 MSK.