Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items: 94.

Б

Барсукова, О. А. (2022) Ресурсозбереження та біотехнології в АПК : Силлабус навчальної дисципліни для бакалаврів 4 року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі" за темою "Оцінка викидів забруднюючих речовин в атмосферу від виробничих ділянок та парів нафтопродуктів з резервуарів" для магістрів 1 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Агрометеорологічні прогнози : Методичні вказівки до лабораторних занять за темою "Прогнози дат появи шкідників і хвороб сільськогосподарських культур" для бакалаврів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" за темою "Розрахунок стану багаторічних трав на момент відновлення вегетації" для магістрів 1 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" за темою "Прогноз теплозабезпеченості вегетаційного періоду" для магістрів 1 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистеми" за темою "Визначення агроекологічних категорій врожаїв" для магістрів 1 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Оцінка впливу кліматичних зміна на формування врожаю ярого ячменю в Лісостепу за сценарієм RCP 4.5. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 29 квітня 2022, Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2022) Агроекологічна оцінка продуктивності вівса в Західному Поліссі. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 29 квітня 2022, Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування соняшнику на станції Болград Одеської області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 18 травня 2022, Умань, Україна.

Бондар, О. Г. and Данілова, Н. В. (2022) Сільське господарство як складова первинного сектору. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Бондаренко, О. О. and Барсукова, О. А. (2022) Антропогенні ландшафтні екосистеми: проблеми сільськогосподарського ландшафту. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Борщук, Д. І. and Вольвач, О. В. (2022) Вирощування біоенергетичних культур в Україні як передумова покращення стану грунтів (на прикладі досвіду компанії по вирощуванню енергетичної верби SALIX ENERGY). In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Бренінг, М. С. and Данілова, Н. В. (2022) Засуха - одна із глобальних проблем. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

В

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Данілова, Н. В. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Вплив змін клімату на формування врожаю вики ярої в західному лісостепу України. Екологічні науки : науково-практичний журнал, №1 (40). pp. 115-119. ISSN 2306-9716

Вольвач, О. В. and Лебеденко, А. В. (2022) Агроекологічна характеритика еталонних врожаїв картоплі на території Волинської області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 18 травня 2022, Умань, Україна.

Вольвач, О. В. and Радюков, П. В. (2022) Аналіз трендової та кліматичної складових урожайності сої в Вінницькій області. In: Матеріали XLVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, 30 квітня 2022, Переяслав, Україна.

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Основи агрометеорології" для студентів 3-року заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гончар, К. В. (2022) Агрометеорологічні умови формування врожаю гречки в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гончар, К. В. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2022) Вплив погодних умов на формування продуктивності гречки в Черкаській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Д

Данілова, Н. В. (2022) Особливості кадастрової системи Німеччини. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. and Бондар, О. Г. (2022) Аналіз стану земельних ресурсів Овідіопольського району Одеської області. In: Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.ОДАУ, Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії, 15-16 червня 2022, Одеса, Україна.

Демченко, А. Г. and Толмачова, А. В. (2022) Землекористування на ґрунтах, забруднених тяжкими металами та пестицидами в України. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Домбровський, Д. С. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Роль зернобобових культур в сталому розвитку майбутнього. In: Матеріали Студентської наукової конференції, 11-18 травня 2022, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Друмчогло, Ю. О. and Данілова, Н. В. (2022) Переробка та відходи сільського господарства. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ж

Жигайло, О. Л. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія агропромислового комплексу" для магістрів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Спеціальні розділи з агроекології", спеціальність 101 "Екологія", Рівень вищої освіти – PhD, денна форма. [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2022) Силлабус навчальної дисципліни"Управління агроекосистемам", для магістрів, заочної форми, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю" за темою "Оцінка і прогноз забруднення грунтів агрохімічними засобами" для магістрів денної та заочної форм,1-го та 2-го року навчання, спеціальності 101 "Екологія" та 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2022) Силлабус з навчальної дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю", для студентів заочної форми навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2022) Силлабус навчальної дисциплини "Грунтознавство", для студентів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2022) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія", для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

З

Загоревська, Д. В. and Колосовська, В. В. (2022) Сучасний стан і перспективи ефективного використання ґрунтів Запорізької області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

К

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2022) Землеробство та рослинництво : Силлабус навчальної дисципліни для студентів 3 року денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. and Данілова, Н. В. (2022) Силлабус навчальної дисциплини "Сучасні агрокліматичні дослідження" для магістрів денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Кисельов, Д. І. and Вольвач, О. В. (2022) Агрометеорологічні умови формування сходів гороху в Дніпропетровській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Колосовська, В. В. (2022) Агроекологічні особливості вирощування гороху в умовах змін клімату в Вінницькій області. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 193-202. ISBN 978-617-7915-59-0

Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" на тему" Оцінка агрометеорологічних умов вирощування зернових культур в окремому районі" для бакалаврів 3 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічний аналіз умов і оцінка перезимівлі озимих культур»: методичні вказівки до практичних занять, для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм, за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічна оцінка заморозків»: методичні вказівки до практичних занять, для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм, за спеціальністю 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Агрометеорологічні прогнози" на тему "Прогнози запасів вологи на початок весни", для бакалаврів 4 року денної та заочної форм навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» на тему «Науково-теоретичні основи земельного кадастру і його сучасні аспекти» для студентів IІІ року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кадастр природних ресурсів» на тему «Теоретичні засади функціонування кадастрів природних ресурсів» для студентів IІІ року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», РВО бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Костюкєвич, Т. К. (2022) Особливості формування фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи як енергетичної культури в умовах зміни клімату (RCP 6.0) на території Житомирського Полісся України. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 127-133. ISBN 978-617-7915-59-0

Костюкєвич, Т. К. and Колосовська, В. В. (2022) Дослідження екологічних норм вирощування соняшнику в Лісостепу України. In: Modern scientific strategies of development. Sherman Oaks, California, USA, pp. 15-20. ISBN 978-1-7364133-9-5

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2022) Оцінка впливу агрометеорологічних умов на формування врожайності жита озимого в Львівській області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 29 квітня 2022 р.), 29 квітня 2022, Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Крамаренко, Д. К. (2022) Оцінка мінливості врожайності ріпаку озимого в умовах Херсонської області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 29 квітня 2022, с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Мартинова, Н. С. (2022) Підвищення життєстійкості аргопродовольчих систем як шлях до продовольчої безпеки. In: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Науково-технологічне та методичне забезпечення виробництва екологічної, конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах", 15 червня 2022, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Мартинова, Н. С. (2022) Динаміка врожайності цукрового буряку в умовах Житомирського Полісся. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 29 квітня 2022, с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Мартинова, Н. С. and Рибачок, А. А. (2022) Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Херсонщини щодо умов вирощування соняшнику. In: Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії., 15-16 червня 2022, Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Рибачок, А. А. (2022) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування сої в умовах Херсонської області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 18 травня 2022, Умань, Україна.

Крамаренко, Д. К. (2022) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування олійних культур в Південному Степу України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крамаренко, Д. К. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування ріпаку озимого в умовах Херсонської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Кісельов, Д. І. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування гороху у Дніпропетровській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2022) Основи геохімії та ґрунтознавство : Силлабус навчальної дисципліни для студентов 2 року заочної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Лебеденко, А. В. (2022) Агрокліматична оцінка урожаїв картоплі різних агроекологічних категорій на території поліських областей України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Логачова, В. С. and Данілова, Н. В. (2022) Сільське господарство та його складові. Рослинництво України. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2022) Агрокліматична оцінка продуктивності озимого ріпаку в Вінницькій області в умовах зміни клімату. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 406-412. ISBN 978-617-7915-59-0

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Колосовська, В. В. and Толмачова, А. В (2022) Тенденція зміни агрокліматичних умов формування урожайності проса до 2050 року в Cтеповій зоні України. Українськи гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 20-31. ISSN 2616-7271

Ляшенко, Г. В. and Качанівська, Л. О. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. (2022) Диференціація земель за комплексом показників агроекологічного стану земель. In: Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії., 15-16 червня 2022, Одеса, Україна.

М

Мартинова, М. С. and Данілова, Н. В. (2022) Історія земельно-майнових відносин та землеустрою. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Боротьба з незаконною експлуатацією лісових ресурсів як шлях до встановлення економіки та екологічно збалансованого відновлення. In: Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Факультет лісового і садово-паркового господарства, 2022, Умань, Україна.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності цукрового буряку в умовах Дніпропетровської області. In: Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва (до 135-річчю від дня народження Івана Максимовича Єремєєва). Факультет агрономії., 2022, Умань, Україна.

Мартинова, Н. С. and Польовий, А. М. (2022) Вплив змін клімату на вирощування озимого жита у Вінницькій області. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. and Польовий, А. М. (2022) Управління земельними ресурсами в України. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Музика, Т. А. and Вольвач, О. В. (2022) Фази розвитку сої та їх основні ознаки. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Н

Нікітіна, К. І. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування капусти в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нікітіна, К. І. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Вплив погодних умов на формування продуктивності капусти в Рівненській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

О

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113292 Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Комплексний метод ймовірноснопрогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін. Дослідження сучасних умов формування екстремальних гідрологічних явищ на річках півдня України (в межах зони недостатньої водності) та аналітичний огляд сучасних вітчизняних та закордонних досліджень в галузі розрахунків та прогнозів характеристик паводків та межені (проміжний)». 14.06.2022.

Олейнікова, С. В. (2022) Моделювання забруднення радіоцезієм урожаю соняшника в умовах зрошення водами водосховищ Дніпровського каскаду. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Олейнікова, С. В. and Жигайло, О. Л. (2022) Моделювання забруднення радіоцезієм урожаю соняшника в умовах зрошення водами Каховського водосховища. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

П

Польовий, А. М. (2022) Фізика геосфер землі: ґрунтів, атмосфери, гідросфери. Частина І. Фізика ґрунтів: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-215-8

Польовий, А. М. (2022) Фізика геосфер Землі: ґрунтів, атмосфери, гідросфери. Частина І «Фізика ґрунтів»: методичні вказівки до практичних робіт для магістрів 1 року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Кауненко, Ю. В. (2022) Агрокліматична оцінка продуктивності олійного льону в українському Поліссі в умовах зміни клімату. Екологічні науки : науково-практичний журнал, №1 (40). pp. 126-133. ISSN 2306-9716

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2022) Вплив зрошення на гідрометеорологічний режим полів з овочевими культурами. In: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем : колективна монографія. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 380-387. ISBN 978-617-7915-59-0

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2022) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території Київської області для кукурудзи. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 18 травня 2022, Умань, Україна.

Польовий, А. М. and Овчарук, В. А. and Недострелова, Л. В. and Барсукова, О. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Фізика геосфер Земли: грунтів, атмосфери і гідросфери" для магістрів 1-го року денної форми, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Пономаренко, Н. В. and Данілова, Н. В. (2022) Хвороби рослин - як результат погіршення стану довкілля. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Попов, В. В. (2022) Просторовий перерозподіл ресурсів вологи під впливом елементів рельєфу в Степовій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Прокопенко, К. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Фізичні властивості ґрунтів і порід. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Р

Радюков, П. В. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування сої у Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рибачок, А. А. and Костюкєвич, Т. К. (2022) Природні ресурси: суть, значення та класифікація. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

С

Сербінов, Б. М. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування сочевиці в Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сербінов, Б. М. and Колосовська, В. В. (2022) Агрометеорологічні умови вирощування сочевиці в Вінницький області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Соловей, І. В. (2022) Агроекологічні умови формування продуктивності кукурудзи в Лісостеповій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Теплов, А. О. and Вольвач, О. В. (2022) Дослідження динаміки урожаїв кукурудзи в Закарпатті. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Толмачова, А. В. (2022) Кадастрово-інформаційні системи в зарубіжних країнах світу. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Ф

Фелоненко, Б. В. and Колосовська, В. В. (2022) Імовірнісна оцінка урожаїв сочевиці в Лісостепу України. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ч

Чеботарьова, Н. В. and Барсукова, О. А. (2022) Родючість ґрунтів. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Черновалюк, Р. Г. and Барсукова, О. А. (2022) Оцінка використання водного режиму ґрунту в період вегетації ярого ячменю на ст. Житомир. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Черновалюк, Р. Г. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2022) Оцінка динаміки врожайності сочевиці в Одеській області. In: Матеріали XXІ наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022, Одеса, Україна.

Черняк, С. П. and Вольвач, О. В. (2022) Роль ґрунтів у формуванні урожайності сільськогосподарських культур. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Ш

Шевченко, Д. В. and Барсукова, О. А. (2022) Стан земельних ресурсів та ґрунтів в Вінницькій області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Шигаєва, Ю. О. (2022) Агрокліматичні умови тепло- та вологозабезпеченості цукрового буряку в районі станції Первомайськ Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юрковська, Ю. К. and Данілова, Н. В. (2022) Земельні ресурси та їх використання. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

This list was generated on Thu Sep 29 15:15:11 2022 UTC.