Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | L | N | P | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 131.

K

Kouzmova, Kalinka and lina, A. A. and Polevoy, A. N. (2021) Features of the temperature regime effect on the duration of the crops vegetation period in southern Ukraine. AGRICULTURAL SCIENCES, 13 (31). pp. 4-9.

L

Lyashenko, G. V. and Zhygailo, L. O. and Vlasov, V. V. and Mulyukina, N. A. and Kovalova, L. A. and Melnyk, E. B. and Bulaieva, Iu. Iu. (2021) Modelling of the formation of grapevine yield in Ukraine under climate change scenarios A1B and A2 until 2050 (on example of grapevine varieties Zagrey and Rubin tairovskyi). Ukrainian Journal of Ecology (11(8)). pp. 62-66.

N

Nezhlukchenko, N. and Polevoi, A. and Nezhlukchenko, T. (2021) Modeling the Growth of Lambs in the Early Stages of Postembryonic Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.69 (3). pp. 311-318.

P

Polevoy, A. N. and Bozko, L. E. and Barsukova, E. A. (2021) The Impact of Climate Change on the Conditions of Growing Vegetable Crops in the Steppe Zone of Ukraine. In: International Research-to-Practice Conference on 'Climate Services : Science and Education', 22-24 September 2021, Odesa, Ukraine.

Polevoy, A.N. and Bozko, L.E. and Barsukova, L.A. (2021) The Impact of Climate Change on the Conditions of Growing Vegetable Crops in the Steppe Zone of Ukraine. In: Conference Proceedings., 22-24 September 2021, Odesa : Odessa State Environmental University.

Polovyi, А. М. and Ilina, А. О. (2021) The influence of climate change on the humidification regime of the Steppe zone of Ukraine. In: Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors. Riga, Latvia :“Baltija Publishing”, Lublin, Poland, pp. 75-90.

І

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на процес формування врожайності жита озимого на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

А

Азізов, Р. Т. огли (2021) Агроекологічні умови формування продуктивності кукурудзи на території Житомирського Полісся. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2021) Дослідження динаміки урожайності гороху в Рівненський області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Аналіз впливу кліматичних змін на умови вирощування ярого ячменю в Поліссі за сценарієм RCP4.5. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози : методичні вказівки до практичних занять за темою: "Оволодіння методами складання режимно-довідкової агрометеорологічної інформації" для бакалаврів 4 року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі" для магістрів 2-го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози за темою "Розрахунок якості зерна": методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агрометеорологічні прогнози на тему: «Прогноз запасів продуктивної вологи та вологозабезпеченості сільськогосподарських культур»: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів _IV_ року навчання денної та заочної форм за спеціальністю 103 «Науки про Землю», РВО-бакалавр. [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Черновалюк, Р. Г. (2021) Дослідження динаміки урожайності сочевиці в Тернопільській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Божко, Л. Ю. and Трач, Ю. В. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння льону олійного в Поліссі. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Бондар, О. Г. and Данілова, Н. В. (2021) Різноманітність культурних рослин. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бренінг, М. С. and Данілова, Н. В. (2021) Небезпечні агрометеорологічні явища та їх вплив на сільськогосподарські культури. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Білик, А. С. (2021) Вплив змін клімату на формування продуктивності винограду в Миколаївській області України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білик, А. С. and Ляшенко, Г. В. (2021) Вплив зміни клімату на формування врожайності винограду в Миколаївській області України. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-30.04.2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

В

Вольвач, О. В. and Маркіна, А. О. and Манжосова, М. Г. (2021) Температурні показники вирощування томатів в сучасних кліматичних умовах Херсонської області. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Вольвач, О. В. (2021) Перспективи вирощування енергоплантацій прутовидної верби (Salix viminalis L.) у Поліссі за умов змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Вольвач, О. В. and Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області України. Науково-практичний журнал Екологічні науки, 3 (36). pp. 81-85. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Скуртул, К. В. (2021) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування енергетичних плантацій тополі в Лісостепу України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 17-26. ISBN 978-617-7915-20-0

Вольвач, О. В. and Колосовська, В. В. and Толмачова, А. В. (2021) Біологія на тему: «Морфологія та анатомія рослин. Частина 2. Лист»: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 101 «Екологія», ОП «Екологія та охорона довкілля» рівень вищої освіти «молодший бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Визначення температурних показників швидкості та біологічного мінімуму розвитку с.г. культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою "Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сільськогосподарська метеорологія : методичні вказівки до практичних занять за темою «Визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом» для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2021) Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Біологія» для студентів першого року навчання за спеціальністю 101 «Екологія», рівень вищої освіти «молодший бакалавр». [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2021) Основи агрометеорології : Силлабус з навчальної дисципліни для студентів 2 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. and Ярмолинский, О. Ю. (2021) Агрокліматична оцінка біокліматичного потенціалу Вінницької області стосовно вирощування біоенергетичних культур. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Г

Галка, О. В. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування гречки в Рівненській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Дзінюк, Д. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Динаміка виробництва цибулі ріпчастої в умовах Херсонської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 11-18 травня 2022, Одеса, Україна.

Домбовська, І. О. (2021) Режим зрошення при вирощуванні озимої пшениці в умовах степової зони України (на прикладі Херсонської області). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Домбровська, І. О. and Жигайло, О. Л. (2021) Моделювання продуктивності озимої пшениці в умовах зрошення. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Драло, О. О. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування картоплі в Черкаській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Друмчогло, Ю. О. and Данілова, Н. В. (2021) Агрометеорололгічні умови вирощування цукрового буряку в районі станції Володимир-Волинській Волинської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ж

Жигайло, О. Л. and Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Вплив змін клімату на урожайність соняшнику в Північному Степу України: аналіз і прогноз. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1(100). pp. 180-186. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Моніторинг та моделювання антропогенного впливу на агроекосистеми" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2021) Екологія агропромислового комплексу: методичні вказівки до практичних занять для магістрів 2 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2021) Моделювання антропогенного забруднення грунтів та методи контролю: методичні вказівки до практичних занять для магістрів 1 та 2 року денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах", 25 лютого 2021 р., м. Дніпро.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів території Східного Лісостепу України щодо умов вирощування соняшника. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. (2021) Дослідження впливу погодних умов на формування продуктивності гороху в Поліссі України. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. and Вольвач, О. В. (2021) Оцінка агроекологічних умов вирощування вики ярої в Вінницькій області. In: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, 23 квітня 2021 р., с. Центральне.

Костюкєвич, Т. К. and Азізов, Р. Т. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Житомирського Полісся. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Кауненко, Ю. В. (2021) Агрокліматичні умови формування продуктивності льону в Поліссі в умовах зміни кліма. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кирнасівська, Н. В. (2021) Оцінка біологічної продуктивності земель Закарпатської області стосовно вирощування зернових культур. In: І Міжнародна науково- практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 5 травня 2021, Полтава, Україна.

Кирнасівська, Н. В. (2021) Екологічні основи землеробства та радіоекології: методичні вказівки до практичних робіт для студентів 2-го року навчання РВО "молодший бакалавр" спеціальності 101 "Екологія", ОП "Екологія та охорона довкілля". [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекології, для студентів 2-го року навчання, РВО-молодший бакалавр, спеціальності 101 "Екологія", ОП "Екологія та охорона довкілля", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка впливу типу і механічного складу ґрунтів на їх температуру у Вінницькій області. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка запасів продуктивної вологи під озимою пшеницею у Вінницькій області. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умова"х, 3-4 червня 2021, Дніпро, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Агрокліматична оцінка вологозабезпеченності періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області. Вісник Полтавської державної аграрної академії (4(103)). pp. 71-78. ISSN 2415-3362

Кирнасівська, Н. В. and Колеснікова, О. А. (2021) Температурний режим грунтів Вінницької області у звязку з потеплінням клімату. In: LХІІ Мiжнародна науково-практична інтернет - конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки», 1 березня 2021, Чернігів, Україна.

Кирнасівська, Н. В. and Яцемірська, Ю.О. (2021) Оцінка агроекологічних категорій врожайності соняшнику в районах Одеської області. In: XIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва», 28 серпня 2021, Київ, Україна.

Кирнасівська, Н.В. and Колеснікова, О.А. (2021) Агрокліматична оцінка вологозабезпеченості періоду вегетації озимої пшениці у Вінницькій області. ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії, 4 (103). pp. 71-79. ISSN ISSN 2415-3354 (Print) ISSN 2415-3362 (Online)

Козуліна, С. Ю. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на продуктивність посівів вівса в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колосовська, В. В. (2021) Оцінка показників фотосинтетичної діяльності посівів вики в України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Колосовська, В. В. (2021) Вплив змін клімату на умови формування урожаю гороху в Київській області. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування кукурудзи в Чернігівській області. In: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали VI Всеукраїнскої науково-практичної конференції, 15 жовтня 2021, Умань, Україна.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Аналіз динаміки врожаю зерна кукурудзи в умовах Чернігівської області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Сучасна біоенергія та сільське господарство: можливості та ризики. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності", 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Перспективи вирощування сої в Україні за сучасних умов зміни клімату. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних умов вирощування кукурудзи як енергетичної культури в умовах зміни клімату на території Житомирського Полісся. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр. ПП "Астрая", Полтава, Україна, pp. 134-142. ISBN 978-617-7915-20-0

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка раціонального використання природного потенціалу території Сумщини щодо умов вирощування соняшнику. In: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (Дніпро, 25 лютого, 2021 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур, 25 лютого 2021, Дніпро, Україна.

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на агрокліматичні умови вирощування жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Scientific trends: modern challenges. Volume 2 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 41-46. ISBN 978-1-7364133-3-3

Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка впливу зміни клімату (RCP 8.5) на продуктивність жита озимого в Східному Лісостепу України. In: Modern trends in science and practice. Volume 1 : collective monograph. GS publishing service, California, USA, pp. 18-23. ISBN 978 1 7364133 4 0

Костюкєвич, Т. К. and Азізов, Р. Т. (2021) Оцінка мінливості врожайності кукурудзи в умовах Житомирської області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2021) Сучасний стан досліджень кліматичних проекцій майбутнього. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2021) Роль лісів у збереженні біорізноманіття. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Крамаренко, Д. К. (2021) Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Запоріжжя щодо умов вирощування соняшнику. In: Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, 8 грудня 2021, Суми, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Лахтюк, Д. В. (2021) Оцінка впливу агрометеорологічних умов на врожайність цукрового буряка в Західному Поліссі. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників, 20 травня 2021, Умань, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2021) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування сої в Центральній частині України. In: Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції Міжнародного форуму, 27-28 травня 2021 р, 27-28 травня 2021, Миколаїв, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Колосовська, В. В. and Барсукова, О. А. (2021) Агроекологічна оцінка продуктивності сої в Західному Лісостепу України в умовах зміни клімату. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 2 (35). pp. 99-103. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Крамаренко, Д. К. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрокліматичних умов вирощування жита озимого на території Сумської області в весняно-літній період вегетації. In: Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали VI Всеукраїнскої науково-практичної конференції, 15 жовтня 2021, Умань, Україна.

Кущенко, Л. В. and Овчарук, В. А. and Прокоф’єв, О. М. and Гопцій, М. В. and Андреєвська, Г. М. (2021) Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України. Екологічні науки, 2 (35). pp. 30-36. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисциплини "Основи геохімії та Грунтознавства" для бакалаврів 2 року навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", денна форма. [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Лахтюк, Д. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Сучасний стан та перспективи вирощування смородини в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Лахтюк, Д. В. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Адаптація сільського господарства до сучасних змін клімату. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2021) Агрокліматологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Бондар, О. Г. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування буряку цукрового в Миколаївській області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Бренінг, М. С. and Барабаш, В. В. (2021) Динаміка врожаїв картоплі у Вінницькій області. In: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 10 грудня 2021, Умань, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, М. С. (2021) Вплив зміни клімату на урожайність проса в Чернігівській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. (2021) Методологічні підходи агрокліматичного забезпечення плодівництва і виноградарства в Україні. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. (2021) Гідрометеорологічне забезпечення при розробці проектів землеустрою і ведення кадастру природних ресурсів на різному таксономічному рівні. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. and Мартинова, М. С. (2021) Деталізація ресурсів тепла на територіях зі складним рельєфом при розробці проектів землеустрою. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Толмачова, А. В. and Мартинова, М. С. (2021) Характеристика біокліматичного потенціалу території при складанні кадастру земельних ресурсів. In: І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти», 13-14 квітня 2021 р., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна.

М

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування соняшнику на Миколаївщині. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Мамедова, Шалала Фірдовсі кизи (2021) Агроекологічне обґрунтування рівнів врожайності винограду по природним зонам України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Манжосова, М. Г. and Вольвач, О. В. (2021) Агрометеорологічна оцінка теплозабезпеченності вегетаційного періоду кавуна в Херсонській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Маркіна, А. О. and Вольвач, О. В. (2021) Характеристика сучасних ресурсів тепла при вирощуванні томатів в Херсонській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мартинова, М. С. and Ляшенко, Г. В. (2021) Види і поширення ерозії грунтів в Україні. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мартинова, Н. С. (2021) Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування цукрового буряку в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Водокористування в сільському господарстві за сучасних умов зміни клімату. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Міхова, В. М. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Толмачова, А. В. (2021) Агроекологічна оцінка продуктивості зрошуваних томатів в умовах потепління. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1(100). pp. 141-148. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Польовий, А. М. (2021) Наукова школа «Моделювання продуційного процесу рослин: підсумки та перспективи розвитку». In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Толмачова, А. В. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв огірків в Лісостеповій зоні України. In: Стійкий розвиток сільських територій у контексті реалізації державної екологічної політики та енергозбереження : кол. моногр.; за заг. ред. Т. О. Чайки. Видавництво ПП «Астрая», Полтава, pp. 216-224. ISBN ISBN 978-617-7915-20-0

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2021) Моделювання динаміки емісії парникових газів (CO2, N2O) із грунтів агроекосистем. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 54. pp. 329-344. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв картоплі в Західному Поліссі. Науково-практичний журнал Екологічні науки, 3 (36). pp. 104-109. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу України. ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії, 2 (101). pp. 38-45. ISSN 2415-3354 (Print); ISSN 2415-3362 (Online)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Вплив агрометеорологічних умов на якість зерна озимої пшениці в Поліссі. In: Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 30 Вересня 2021, Полтава : ПДАУ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Адаменко, Т. І. (2021) Вплив підвищення концентрації СО2 в атмосфері на фотосинтетичну продуктивність посівів в умовах зміни клімату. In: Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд, 7-9 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Польовий, А. М. and Вольвач, О. В. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2021) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування і продуктивність насаджень міскантусу в Північному Степу. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (34). pp. 111-117. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Жигайло, О. Л. (2021) Раціональне використання природних ресурсів в галузях АПК. ОДЕКУ, Одеса, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-190-8 (Submitted)

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. and Жигайло, О. Л. (2021) Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України. Вісник аграрної науки Причорномор'я, 1 (109). pp. 29-36. ISSN 2411-9199

Польовий, А. М. and Овчарук, В. А. and Вольвач, О. В. and Кущенко, Л. В. and Толмачова, А. В. (2021) Агрокліматична оцінка посушливості вегетаційного періоду в Причорноморській зоні надзвичайно низької водності. Екологічні Науки, 6(39). pp. 158-165. ISSN ISSN: 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Сільськогосподарська метеорологія на тему «Агрометеорологічна характеристика посух та суховіїв»: методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Сільськогосподарська метеорологія на тему "Визначення вологопотреби та вологозабезпеченості сільськогосподарських культур": методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Толмачова, А. В. (2021) Сільськогосподарська метеорологія за тему "Тепловий баланс рослинного покриву" для студентів 3 року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2021) Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в Україні в зв'язку зі зміною клімату (заключний) № ДР 0119U002458. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Попов, В. В. and Ляшенко, Г. В. (2021) Просторовий перерозподіл ресурсів вологи під впливом неоднорідностей підстильної поверхні в Одеській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Р

Ременюк, В. В. (2021) Агрометеорологічні умови формування продуктивності кукурудзи в Дніпропетровській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рудашевський, А. В. (2021) Агроекологічна оцінка умов вирощування рису в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Рудашевський, А. В. and Барсукова, О. А. (2021) Дослідження динаміки врожайності вівсу в Волинській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Рустамлі, Фаіг Азер огли (2021) Характеристика агроекологічних умов формування продуктивності огірків в Черкаській області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

С

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2021) Перспективи виробництва гірчиці в Україні. In: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання», 14 травня 2021 р., м. Умань.

Савкова, А. А. (2021) Агрометеорологічні умови вирощування конюшини в Лісостеповій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Савкова, А. А. and Божко, Л. Ю. (2021) Вплив погодних умов на формування продуктивності конюшини лучної на Правобережжі Лісостепу. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Салибеков, Т. К. (2021) Агрометеорологічна оцінка вирощування соняшнику в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Толмачова, А. В. (2021) Вплив погодних умов на формування урожайності гречки в Рівненській області. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності», 11 листопада 2021, Полтава, Україна.

Трач, Ю. В. and Божко, Л. Ю. (2021) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння льону олійного в Поліссі. In: Матеріали XX наукової конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Ч

Черновалюк, Р. Г. (2021) Характеристика агроекологічних умов формування продуктивності сочевиці в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Черновалюк, Р. Г. and Барсукова, О. А. (2021) Моделювання впливу агрометеорологічних факторів на рівень потенційного врожаю гороху в Рівненській області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету - 2021, 19-23 квітня 2021 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Чижик, А. С. (2021) Агрокліматична оцінка еталонних врожаїв гороху в Київській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чижик, А. С. and Кирнасівська, Н. В. (2021) Агроклиматична оцінка умов теплозабезпеченності посівів ярого ячменю на станції Нижні Сірогози Херсонської області. In: Матеріали Студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 19-23 квітня 2021, Одеса, Україна.

Ш

Шелестюк, О. Г. (2021) Агрокліматична оцінка біокліматичного потенціалу Вінницької області та ступінь його використання основними сільськогосподарськими культурами. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шелестюк, О. Г. and Кирнасівська, Н. В. (2021) Агрокліматична оцінка розрахункових урожаїв кукурудзи різного виду й рівня в Одеській області. In: ХХ наукова конференції молодих вчених Одеського державного екологічного університету (26-30 квітня 2021 р.), 26-3 квітня 2021, Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Я

Ярмолінський, О. Ю. (2021) Агрокліматична оцінка перспектив вирощування енергокультур в лісостепових областях в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 09:13:23 2022 UTC.