Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ф | Ш | Щ
Number of items: 157.

B

Blyshchyk, D. and Polevoy, A. and Feoktistov, P. (2020) Modeling Winter Hardiness Formation in Winter Wheat Plants. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, Volume (15). pp. 31-42.

І

Ільїна, А. О. (2020) Морфологічні особливості формування пагону вівса посівного (Avena Sativa L.) в умовах півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 74-80. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Іванова, Я. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування гречки в Сумській області. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ісаєва, К. Л. (2020) Агроекологічні умови вирощування картоплі у Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Абасов, В. Я. огли (2020) Агроекологічна оцінка забруднення радіоцезієм зерна і борошна кукурудзи на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Б

Барсукова, О. А. and Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози та агрокліматологія" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Трач, Ю. В. (2020) Моделювання процесу формування потенційного врожаю вівса у Волинській області. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України в умовах змін клімату. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 22-23 жовтня 2020 р., м. Херсон.

Богданова, Д. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 15-18 квітня 2019 р., Одеса, Україна.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність ярого ячменю в Південному Степу за умов різних змін клімату. In: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference "Science, society, education: topical issues and development prospects", 17-18.02.2020, Kharkiv, Ukraine.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів території Полтавської області для озимої пшениці. In: Матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 квітня 2020 р., Переяслов.

Божко, Л. Ю. and Бугор, Г. М. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності сіних трав. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 90-102.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Динаміка вмісту білка і клейковини в зерні пшениці в Одеській області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 102-109.

Божко, Л. Ю. and Ніколаєва, А. М. (2020) Агрокліматична оцінка умов вирощування томатів в Одеській області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 123-133.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Північному Степу за умов різних змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України в умовах змін клімату. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Бугор, Г. М. (2020) Оцінка агрокліматичних умов на формування врожайності насіння багаторічних в Лісостеповій зоні України. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2020) Продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області за різних змін клімату. In: Матеріали III Всеукраїнської науово-практичної конференції присвяченої 115 - річчю від дня народження видатного вченого-селіокционера О.Т. Галки, 30 березня 2020 року, Вінниця.

Бугор, Г. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив погодних умов на формування насіння багаторічних сіяних трав Лісостепу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Барсукова, О. А. and Колосовська, В. В. (2020) Основи геохімії та ґрунтознавство (розділ «Ґрунтознавство») : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 2-го року денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологічні і екологічні основи формування продуктивності агроекосистем" для магістрів 1 року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" для магістрів 1 року навчання, спеціальність 103 "Науки про Землю" ОП "Агрометеорологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози" зі спеціальності 103 "Науки про Землю" (для заочної форми). [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози й оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрометеорологічні прогнози" зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем" для заочної форми навчання,спеціальністі 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Довгострокові агрометеорологічні прогнози" для заочної форми навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Божко, Л. Ю. (2020) Робоча програма Виробничої практики для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугор, Г. М. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння сіяних трав в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Білик, А. С. (2020) Агрокліматичні умови формування врожайності винограду в Миколаївській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бруштеля, Р. М. (2020) Агроекологічна оцінка вирощування зрошуваної кукурудзи на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Ресурсозбереження та біотехнології в АПК" для бакалаврів спеціальності 101 "Екологія" (заочна форма). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи агрометеорології" для бакалаврів 2-го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОПП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія", для бакалаврів 3-го року навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю", ОПП Гідрометеорологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Мельник, М. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Полтавській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Вінницька, О. С. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаю озимої пшениці в Одеській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. and Колосовська, В. В. (2020) “Біологія” на тему: «Морфологія та анатомія рослин.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого року навчання денної та заочної форми. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Вольвач, О. В. (2020) “Методи досліджень в агрометеорології",Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого року навчання денної та заочної форми. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни"Основи агрометеорології", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Методи досліджень в агрометеорології" для магістрів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія", спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Основи агрометеорології" для бакалаврів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Сільськогосподарська метеорологія" для бакалаврів спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Біологія" для бакалаврів 1 року навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вінницька, О. С. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності озимої пшениці в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Біологія", для студентів 1-го року навчання РВО-молодший бакалавр, спеціальності 101 "Екологія" ОП "Екологія та охорона довкілля", денної форми. [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гайдаржи, І. П. and Вольвач, О. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на урожайність озимої пшениці у Степу (на прикладі Одеської області). In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гайдаржи, І. П. (2020) Вплив сучасних змін клімату на умови вирощування озимої пшениці у Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Грущенко, Т. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов вирощування сорго в Степовій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Данілова, Н. В. (2020) Вплив зміни клімату на урожайність проса в лісостепу України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 63-73. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційної врожайності озимої пшениці в Одеській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2020) Агрокліматичні умови формування продуктивності проса в Черкаській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Данілова, Н. В. and Шуляк, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування соняшника в Запорізькій області. In: I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах", 28-29 травня 2020 року, Дніпро.

Ж

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Управління агроекосистемами" для бакалаврів заочної форми навчання, спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Колосовська, В. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни"Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю" зі спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія агропромислового комплексу" за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. (2020) Силлабус навчальної дисциплини "Управління агроекосистемами", спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Жигайло, О. Л. and Толмачова, А. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Грунтознавство", спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигайло, О. Л. (2020) Робоча програма переддипломно-виробничої практики для бакалаврів 5 року навчання заочної форми, за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Зленко, І. Б. (2020) Агрометеорологічні умови розвитку яблуні в Дніпропетровській та Запорізькій областях. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та Грунтознавства", зі спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для бакалаврів 2 -го року навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" ОПП "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво" для бакалаврів 4 року заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирнасівська, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічні основи землеробства та радіоекологія", для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосовська, В. В. (2020) Вплив змін клімату на продуктивність вики на території Полісся України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4(99). pp. 128-134. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Калугіна, Н. М. (2020) Еколого-токсикологічна оцінка формування врожаю люцерни на зрошуваних землях Одещини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Cиллабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для бакалаврів 2 року навчання, 101 Екологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування” для студентів першого року навчання денної та заочної форм. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Unpublished)

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Дослідження динаміки врожайності кукурудзи в Херсонській області. "Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів", 24 (1). pp. 109-115.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрокліматичні умови вирощування озимої пшениці на території Східного Поділля в умовах зміни клімату. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 115-123.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Формування врожайності картоплі на території Східного Поділля за сучасних умов зміни клімату. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур", 24 квітня 2020 р., с. Центральне.

Колосовська, В. В. and Садковська, А. М. (2020) Вплив погодних умов на формування продуктивності гороху в Житомирській області, прогнозування його врожайності. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка потенціалу посівів озимого жита щодо використання на енергентичні цілі в умовах зміни клімату (RCP6.0) на території Західного Полісся України. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Курбанли, Е. Д. огли (2020) Оцінка агрокліматичних умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи на території Волинського Полісся. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Корень, В. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану виробництва буряку столового в Україні. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Курбанли, Е. Д. огли and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи на території Волинського Полісся. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Коваль, Р. В. and Польовий, А. М. (2020) Оцінка впливу підвищенних концентрацій вуглекислого газу в атмосфері на фотосинтез рослин типу С3 та С4. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності столового буряку в Західному Лісостепу України. In: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників "Сільськогосподарські, біологічні, економічні, загальноосвітні та технічні науки", 10 червня 2020 р., Умань.

Костюкевич, Т. К. (2020) Влияние сроков возникновения фитофторы на формирование урожая картофеля в условиях Волынского Полесья. In: "Аграрная наука-сельскому хозяству" XV Международная научно-практическая конференция, 12-13 марта 2020 г., Алтай.

Кирнасівська, Н. В. and Вольвач, О. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Землеробство та рослинництво", спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Кирнасівська, Н. В. and Шулякова, І. Г. (2020) Агрокліматична оцінка клімату грунтів Північного Причорномор'я на прикладі кукурудзи. Український гідрометеорологічний журнал, 26. pp. 68-77. ISSN 2311-0902

Кічук, Н. С. and Барсукова, О. А. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Основи геохімії та грунтознавство" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на фотосинтетичну продуктивність посівів озимого тритикале в умовах Східного Лісостепу України. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 26 червня 2020 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Корень, В. В. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування буряку столового в Тернопільській області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Oцінка впливу сучасних змін клімату (RСР4.5) на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в Східному Лісостепу України. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Костюкєвич, Т. К. and Маркіна, А. О. (2020) Оцінка природного потенціалу території Харківщини щодо умов вирощування соняшнику. In: І Всеукраїнська заочна наукова конференція "Освітні та наукові виміри природничих наук", присвячена 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 8 грудня 2020 р., м. Суми.

Костюкєвич, Т. К. and Толмачова, А. В. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на агрокліматичні умови вирощування кукурудзи в центральній частині України. In: Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ - 2020, December 17-18th, 2020, Berdyansk.

Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка впливу змін клімату (RСР6.0) на формування листового апарату посівів кукурудзи на території Західного Лісостепу України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Коваль, Р. В. (2020) Динаміка вологовмісту ґрунту в Північному Причорномор’ї в період 2000-2019 рр. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колеснікова, О. А. (2020) Агрокліматична оцінка клімату ґрунтів Вінницької області для вирощування озимої пшениці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кроча, К. А. (2020) Агрометеорологічні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Корень, В. В. (2020) Агрокліматична оцінка умов формування врожайності столового буряку в Західному Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Курбанли, Е.Д. огли (2020) Агрокліматична оцінка умов формування агроекологічних категорій врожайності кукурудзи в Західному Поліссі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Л

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою на регіональному і локальному рівні. In: Міжародної науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій», 1-3 жовтня 2020 р., Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту і розвитку проса в Україні. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Іванова, Я. С. (2020) Характеристика зональної мінливості показників радіаційно-світлових ресурсів України. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. and Мартинова, Н. С. (2020) Зміна агрокліматичних умов и продуктивності картоплі в зв’язку зі зміною клімату в Поліссі. In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Ляшенко, Г. В. and Огарков, Д. В. (2020) Небезпечні агроекологічні умови в Херсонській області стосовно абрикоси. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в гідрометеорології" для бакалаврів 3 року навчання денної форми та 4 року навчання заочної форми, за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (ОПП "Гідрометеорологія", "Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів" для магістрів 1 року денної та заочної форми навчання за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Агрокліматологія"для бакалаврів 4-го року денної форми та 5-го року заочної форми навчання, спеціальності 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Любаєва, О. А. (2020) Агроекологічна оцінка забруднення радіоцезієм зерна і борошна озимої пшениці в умовах зрошення водами Дніпровського водосховища. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування пшениці озимої в районі станції Ізмаїл Одеської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Особливості та перспективи вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання.", 15 травня 2020 року, Умань.

Мельник, М. В. and Вольвач, О. В. (2020) Фотосинтетична продуктивність цукрового буряку в Полтавській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Мєдвєдєва, І. О. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка сучасного стану та агрометеорологічні умови вирощування соняшнику на Сумщині. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі», 16 жовтня 2020 р., м. Умань.

Мартинова, Н. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування цукрового буряку на Вінниччині. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Манжосова, М. Г. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Вплив кліматичних змін на агрокліматичні умови вирощування жита озимого у центральних областях України. In: ІV міжнародна науково-практична інтернет - конференція "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 18 грудня 2020 р., м. Полтава.

Мельник, М. В. (2020) Перспективи біоенергетичного використання цукрового буряку в центральному Лісостепу за умов змін клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мєдвєдєва, І. О. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності соняшнику в Східному Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мамедов, Т. А. огли (2020) Агроекологічна оцінка вегетаційного періоду озимого жита в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Ніколаєва, А. М. and Божко, Л. Ю. (2020) Оцінка агрокліматичних умов вирощування томатів в Степовій зоні України. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ніколаєва, А. М. (2020) Агрометеорологічні умови формування продуктивності овочевих культур в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

О

Обивзенко, О. В. (2020) Агроекологічні умови вирощування гороху у Волинській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Омеляненко, Ю. С. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності гречки на території Вінницької області. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 133-138.

Огарков, Д. В. and Толмачова, А. В. (2020) Вплив факторів навколишнього середовища на ріст та розвиток гречки в Сумській області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Огарков, Д. В. and Ляшенко, Г. В. (2020) Агроекологічні умови формування абрикоси в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Огарков, Д. В. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності абрикоси в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Паскалов, С. З. (2020) Агрометеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Херсонській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Вольвач, О. В. and Барсукова, О. А. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності сорго в південних областях України в умовах змін клімату. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4(99). pp. 61-68. ISSN 2415-3354 (Print) 2415-3362 (Online)

Польовий, А. М. and Ільїна, А. О. (2020) Вплив змін клімату на продуктивність вівса в Степовій зоні України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34. pp. 40-49. ISSN 2415-7678

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Характеристики волого-температурного режиму в лісостеповій зоні України на період до 2050 р. в різних умовах зміни клімату. In: Сталий розвиток в умовах невизначеності та катастроф [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 11 березня 2020 р., Київ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Продуктивність озимої пшениці в Степу України за різних змін клімату. In: Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі). Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2020 р., м. Херсон.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Оцінка агрокліматичних умов продуктивності сорго в Степовій зоні України в умовах змін клімату. In: Еноргоефективність і енергозалежність сільських територій: передумови формування та функціонування: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава, pp. 32-39. ISBN 978-617-7669-99-8

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. (2020) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. Екологічні іновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України: колективна монографія. ПП «Астрая», Полтава. ISBN 978-617-7915-00-2

Полевой, А. Н. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, Е. А. (2020) Влияние изменений климата на продуктивность луговой и степной растительности / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в просторі науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон. ISBN 978-617-7835-32-4

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2020) Вплив погодних умов на вирощування льону довгунцю в Чернігівській області. In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти: колективна монографія. Посвіт, Конін – Ужгород – Київ – Херсон, pp. 197-205. ISBN 978-617-7835-32-4

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Вольвач, О. В. and Семенова, І. Г. (2020) Силлабус навчальної дисципліни «Сільське господарство», спеціальність 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Submitted)

Потапчук, О. М. and Вольвач, О. В. (2020) Аналіз динаміки урожайності гречки у Вінницькій області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Польовий, А. М. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Вплив кліматичних змін на галузі економіки України" для магістрів 1 року навчання зі спеціальності 103 "Науки про Землю" ОП Агрометеорологія. [Teaching Resource] (Submitted)

Польовий, А. М. and Колосовська, В. В. (2020) Робоча програма навчальної практики за спеціалізацією "Атмосферні науки" для бакалаврів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Потапчук, О. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов вирощування сталих урожаїв гречки в Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Стецюра, Т. М. (2020) Агроекологічні умови формування продуктивності сої на Півдні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І. Г. (2020) Сільське господарство: методичні вказівки до практичних робіт «Використання супутникової інформації для моніторингу стану рослинного покрову». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Селезньов, А. Ю. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості врожайності льону-довгонцю в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Садковська, А. М. and Колосовська, В. В. (2020) Агрокліматичні умови вирощування та продуктивність гороху за умов змін клімату в Житомирській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Сівак, А. Н. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка агрометеорологічних умов та сучасного стану вирощування картоплі в Сумській області. In: VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», 21 грудня 2020 р., м. Умань.

Садковська, А. М. (2020) Оцінка впливу зміни клімату на продуктивність гороху в Житомирській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сардак, А. В. (2020) Оцінка вологозабезпеченості зернових колосовихкультур в умовах зміни клімату на прикладі озимої пшениці. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Селезньов, А. Ю. (2020) Оцінка продуційного процесу ріпаку в умовах зміни клімату в Лісостеповій зоні України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скуртул, К. В. (2020) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування та продуктивність енергоплантацій тополі в Лісостепу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Семенова, І. Г. and Польовий, А. М. (2020) Прогностичний розподіл посух теплого сезону по території України в 2021-2050 рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 53. pp. 169-179. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Т

Трач, Ю. В. (2020) Вплив погодних умов на формування врожаїв льону вЧернігівській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Толмачова, А. В. (2020) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності сої в степовій зоні України. Вісник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 24 (1). pp. 138-145.

Толмачова, А. В. (2020) Оцінка формування агроекологічних категорій урожайності льону-довгунця в Житомирській області. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід", 20 травня 2020 року, Полтава.

У

Удалов, М. М. (2020) Агроекологічна оцінка умов формування врожаю вівсу у Волинській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Оцінка мінливості врожайності зерна кукурудзи в умовах Сумської області. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Рубіновські читання", 15 травня 2020 року, Умань.

Фірсова, Ю. В. and Костюкєвич, Т. К. (2020) Сучасний стан та перспективи вирощування кукурудзи в Сумській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Фірсова, Ю. В. (2020) Оцінка впливу кліматичних змін на формування врожайності кукурудзи на Поділлі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шаповалова, К. І. (2020) Агроекологічна оцінка умов формування врожаю сочевиці в Тернопільській області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шуляк, К. А. and Польовий, А. М. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату на території Пувденного Степу. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Шаляпіна, Я. О. (2020) Вплив зміни клімату на ріст, розвиток та формування урожаю вики ярої в Вінницькій області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шуляк, К. А. (2020) Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щелікова, В. С. and Данілова, Н. В. (2020) Оцінка мінливості урожайності кукурудзи в Херсонській області. In: XIX Наукова конференція молодих вчених, 25-29 травня 2020 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Щелікова, В. С. (2020) Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання кукурудзи в умовах зміни клімату в Південному Степу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Fri Sep 30 23:36:19 2022 UTC.