Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | У | Ц | Ш | Я
Number of items: 130.

Є

Єрмоленко, К. В. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу агрометеорологічних умов Волинської області на врожайність озимого жита. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених., 15-16 травня 2018р., Умань..

Євдокімова, Ю. В. (2018) Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Єрмоленко, К. В. (2018) Вплив кліматичних змін на продуктивність озимого жита в Поліссі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

І

Ільїна, А. О. and Польовий, А. М. (2018) Моделювання впливу мінерального живленняна ріст та розвиток рослин вівса в умовахПівдня Ураїни. Вістник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів. pp. 131-136.

Іванчикова, Н. І. (2018) Агроекологічні аспекти впливу кліматичних змін на урожайність насіння соняшнику в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Альхов, О. М. (2018) Агроекологічні умови вирощування озимої пшениці в Полтавській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Борщевська, Д. О. (2018) Вплив змін клімату на урожайність кукурудзи в Лісостепових областях України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бондар, О. В. (2018) Агроекологічні умови вирощування кукурудзи в Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Божко, Л. Ю. and Мельник, І. Ю. (2018) Оцінка впливу змін клімату на ріст, розвиток та формування урожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва", 25-26 жовтня 2018 р., Харків.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Лісостеповій зоні України. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Божко, Л. Ю. and Мисків, Е. Ю. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Степовій зоні України. In: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Оцінка агрометеорологічних умов вирощування картоплі в Полтавській області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Барсукова, О. А. and Дондук, К. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування ярого ячменю в Миколаївській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Барсукова, О. А. and Пивовар, А. В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожаїв картоплі в Чернігівській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Бугор, Г. М. (2018) Агрометеоролгічні умови вирощування соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Вінницька, О. С. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в Одеській області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. В. (2018) Оцінка агрокліматичних ресурсів перезимівлі озимої пшениці в Степовій зоні України: колективна монографія. Полтава, Полтавська державна аграрна академія.

Барсукова, О. А. (2018) Фізика ґрунтів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсових, наукових і кваліфікаційних робіт на тему: «Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінка часової мінливості врожаїв сільськогосподарських культур: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсових, наукових і кваліфікаційних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Вишневський, О. В. (2018) Агрокліматична оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Середньостеповій підзоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вікнянська, С. С. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на розвиток популяції колорадського жука і формування врожайності картоплі в Чернігівській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вольвач, О. В. and Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність цукрового буряку в Сумській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Толмачова, А. В. (2018) Біологія: методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи за допомогою дистанційного методу контролю для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Васалатій, Н. В. and Кирнасівська, Н. В. (2018) Моделювання впливу агрокліматичних умов на формування агроекологічних категорій урожайності озимого ріпаку. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Друмов, Д. В. (2018) Вплив змін кліматуна агрокліматичні умовивирощування озимих в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція"Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м.Миколаїв.

Вольвач, О. В. and Орлик, Д. В. (2018) Дослідження впливу агрометеорологічних умов на формування біомаси посіву озимого жита в Одеській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Маковійчук, І. М. (2018) Дослідження урожайності кукурудзи та її кліматичної складової в Полтавській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Вольвач, О. В. and Удуденко, Г. С. (2018) Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду та продуктивність міскантусу в Степу України. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Катерло, О. М. (2018) Дослідження змін біологічного мінімуму розвитку кукурудзи впродовж вегетації на території Сумської області. In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»., 2018, Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. (2018) Оценка влияния изменений климата на перспективы выращивания биоэнергической культуры мискантуса в Украине. In: Dedicated to the 100th Anniversary of the Yerevan State University, International Conference Proceedings, 27-28 вересня 2018р., Єрован.

Вольвач, О. В. (2018) Вплив агрокліматичних умов на динаміку приростів урожайності міскантусу за умов реалізації сценрію зміни клімату RCP 4.5 у Вінницькій області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3-5 жовтня 2018 р., 2018, Миколаїв.

Варзопова, І. С. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці в Центральних районах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Величко, С. О. (2018) Просторова мінливість вологозабезпеченості винограду в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Волкова, А. С. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на формування врожайності картоплі в Полтавській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гомон, А. С. (2018) Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність ярого ячменю в Кіровоградській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гатіятулліна, О. Ф. (2018) Агроекологічна оцінка врожайності цукрового буряку в Сумській області в умовах змін клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гриценко, Г. В. (2018) Формування продуктивностi ярого ячменю в Днiпропетровськiй областi пiд впливом змiни клiмату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончарук, І. М. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці на Заході України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Данілова, Н. В. and Ніколаєва, А. М. (2018) Вплив агрометеорологічнихумов на формування врожайності проса в Дніпропетровській області. Вістник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів. pp. 127-131.

Данілова, Н. В. and Тутов, С. Г. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса за сценарієм RCP4.5 в Північному Степу України. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 168-173.

Данілова, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності проса в умовах зміни клімату. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Лука, М. М. (2018) Оцінка агрокліматичних умов вегетації проса в зв`язку зі зміною клімату в Східному Лісостепу. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. and Полуденна, А. М. and Бугор, Г. М. (2018) Агрокліматична оцінка умов тепло-та вологозабезпеченості соняшника в Дніпропетровській області. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Данілова, Н. В. (2018) Вплив погодних умов на формування врожаю проса в Дніпропетровській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 280-285.

Данілова, Н. В. and Щелікова, В. С. (2018) Оцінка зміни агрокліматичних умов росту проса в Житомирській області. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Доянов, Д. В. (2018) Вплив кліматичних змін на врожайність озимого ріпаку в Північному Причорномор’ї. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дроздова, П. О. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Західному Лісостепу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Думенко, В. В. (2018) Вплив змін клімату на формування продуктивності ярого ячменю в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигайло, О. Л. and Данілова, Н. В. (2018) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жигайло, О. Л. (2018) Екологія агропромислового комплекса: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Жигайло, О. Л. and Жигайло, Т. С. (2018) Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів на продуктивність соняшнику в Україні при можливих змінах клімату. In: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», яка відбулася, 3-5 жовтня 2018 р., Миколаїв.

Журавська, Х. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування цукрових буряків в Лісостеповій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зайцова, Т. Ю. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Задорожнюк, І. М. (2018) Агрокліматична оцінка еталонних урожаїв гороху в Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зінченко, О. Є. (2018) Вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність озимої пшениці на Півдні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Костюкєвич, Т. К. and Климюк, І. І. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування вівса на зерно в умовах Житомирської області. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 145-151.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Агрометеорологічні умови формування врожаю озимого жита в Львівській області в веснянно-літній період вегетації. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 136-145.

Кулинська, Х. В. (2018) Вплив кліматичних змін радіаційні та волого-теплові ресурси в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колун, А. О. (2018) Моделювання впливу змiни клiмату на продуктивнiсть ярого ячменю в Житомирськiй областi. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крисак, О. О. (2018) Вплив кліматичних змін на продуктивність озимої пшениці в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнаренко, І. О. (2018) Агроекологічні аспекти впливу кліматичних змін на урожайність насіння соняшнику в Північному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2018) Вплив агрометеорологічних умов весняно-літнього періоду вегетації на формування врожаймості озимого жита в Чернігівській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 228-237.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2018) Сучасний стан та оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах українського Полісся. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 259-267.

Кандиба, К. Ю. and Бондура, С. В. (2018) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. In: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції., 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Вплив змін клімату на агрометеорологічні умови вирощування жита озимого в Лісостепу України (сценарій RCP4.5). In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Панасюк, А. А. (2018) Сучасні проблеми та переваги вирощування пшениці озимої в Хмельницькій області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. and Єрмоленко, К. В. (2018) Динаміка та перспективи вирощування жита озимого в умовах Волинської області. In: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2018 року, м. Полтава.

Костюкєвич, Т. К. (2018) Вплив кліматичних змін на перспективи вирощування кукурудзи в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Костюкєвич, Т. К. and Бортник, М. В. (2018) Оцінка мінливості врожайності жита озимого в умовах Хмельницької області. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р., Умань.

Клевак, А. В. (2018) Вплив змін клімату на формування продуктивності кукурудзи в Лісовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Криниціна, С. С. (2018) Оцінка посушливих явищ в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кузьміна, А. О. (2018) Дослідження впливу змін клімату на продуктивність соняшнику в Південному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Катерло, О. М. (2018) Моделювання впливу змін клімату на продуктивність кукурудзи в центральному Поліссі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кацмаза, В. С. (2018) Продуктивність соняшнику на фоні кліматичних змін: аналіз і прогноз. Masters thesis, ОДЕКУ.

Колінько, Г. В. (2018) Оцінка мікрокліматичної мінливості радіаційно –теплових ресурсів стосовно винограду в Українському Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кушнір, Я. О. (2018) Погодні умови і вирощування озимої пшениці в Лісовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лісовська, І. А. (2018) Агроекологічні умови вирощування картоплі у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ляшенко, Г. В. and Вишневський, О. В. (2018) Вплив змін клімату на урожайність винограду в Південностеповій підзоні України. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 267-171.

Лука, М. М. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Агрокліматична оцінка сучасних умов формування врожайності озимого жита в Тернопільській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (22). pp. 243-251.

Ляшенко, Г. В. and Шендир, В. О. (2018) Агрокліматичні умови формування продуктивності винограду у зв`язку із зміною клімату в Північностеповій підзоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 271-276.

Ляшенко, Г. В. and Яремов, С. І. (2018) Вплив агрокліматичних умов на врожайність винограду в Українському Закарпатті. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 276-280.

Ляшенко, Г. В. and Кузнєцова, Ю. О. (2018) Тенденція змінипоказників фотосинтезу хвої шпилькових до 2050 року за результатами моделювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Сукманський, О. І. (2018) Аналіз елементів підстильної поверхні для деталізації агрокліматичних ресурсів в Південних районах Одеської області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти"., 28 листопада 2018 р., м. Полтава.

Ляшенко, Г. В. and Мельник, Е. Б. and Суздалова, В. І. and Любка, О. С. and Маймеско, В. В. (2018) Агрокліматична оцінка морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Закарпатті. Виноградарство і виноробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник, присвячений 100-річчю Національної академії аграрних наук України, 55. pp. 88-95. ISSN 0372-5847

Ляшенко, Г. В. and Качановська, Л. О. (2018) Методика досліджень агроекологічних умов і диференціації земель на основі оцінки їх агроекологічного стану на прикладі Одеської області : колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

М

Маймеско, В. В. (2018) Мікрокліматична мінливість морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Українському Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Мельник, І. Ю. (2018) Вплив погодних умов на формування врожаїв озимої пшениці у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нагіба, К. В. (2018) Вплив змін клімату на формування урожаю озимої пшениці на Сході України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нестеренко, Ю. К. (2018) Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на перспективи вирощування біоенергетичної культури міскантусу в Лісостепу Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Вплив змін клімату на продуктивність лучної і степової рослинності в Лісостеповій зоні України. Вісник Гідрометцентра Чорного та Азовського морів, 22 (2). pp. 158-168.

Польовий, А. М. and Ільїна, А. О. (2018) Аналіз динамікм фотосинтетичної продуктивності вівса в умовах Півдня Одеської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 156-160.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Альхов, О. М. (2018) Динаміка врожайності пшениці озимої в Лісостепу України на прикладі Полтавської області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 218-224.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Бондар, О. В. (2018) Агрометеорологічні умови формування врожайності кукурудзи в Київській області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 211-218.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. and Лісовська, І. А. (2018) Оцінка мінливості врожайності картоплі в Вінницькій області. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 237-243.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю у Центральних областях України. In: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах змін клімату. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2018 р, Харків.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. (2018) Агрокліматичні ресурси України в умовах зміни клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Польовий, А. М. and Шаблій, О. В. and Попова, Л. О. (2018) Упровадження результатів проекту "Адаптивне навчальне середовище для забезбечення компетентностей у галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум-ECOIMPACT". In: Міжнародна науково-практична конференція за участю ФАО, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.

Польовий, А. М. and Андронакі, А. Б. (2018) Аналіз динаміки урожайності цукрового буряку в Харківській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Лука, М. М. (2018) Динаиіка урожайності озимого жита в Тенопільській області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018., м. Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2018) Характеристика радіайійно-теплових ресурсів в україні на період до 2050р. в умовах змін клімату. In: Міжнародна науково-практична конференція "Вплив змін клімату на онтогенез рослин", 3-5 жовтня 2018 року, Миколаїв.

Польовий, А. М. and Кузнєцова, Ю. О. (2018) Модифікація моделі впливу кліматичних факторів на фотосинтез сосни в умовах півдня України. Фізична географія та геоморфологія, 1(89). pp. 98-105.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Тепло та вологозабезпеченість господарських культур в умовах змін клімату. In: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р, Умань.

Панасюк, А. А. and Костюкєвич, Т. К. (2018) Оцінка впливу змін клімату на формування фотосинтетичної продуктивності посівів озимої пшениці в Хмельницькій області. In: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р., Умань.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2018) Зміна агрокліматичних показників під впливом змін клімату, розрахованих за сценаріями RCP4.5 та RCP8.5: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2018) Оцінка агрокліматичних умов в Лісостеповій зоні України при зміні клімату: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Польовий, А. М. and наук., керів. (2018) Оцінка впливу змін клімату на вирощування культур в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0116U002506. Project Report. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Плохотнюк, Ю. В. (2018) Агрокліматична оцінка пожнивного періоду в Південних регіонах України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пономаренко, Ю. В. (2018) Моделювання впливу зміни клімату на продуктивність ярого ячменю в Чернігівській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Панасюк, А. А. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування озимої пшениці в Західному Лісостепу в умовах зміни клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сукманський, М. І. and Ляшенко, Г. В. (2018) Характеристика ресурсів тепла і вологи на Півдні Одеської області. Вісник Гідрометцентра Черного і Азовського морів, 22 (2). pp. 85-91.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2018) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі: колективна монографія. Полтава, ПДАА. ISBN 978-617-7464-15-9

Станєва, А. В. (2018) Кліматичні зміни та їх вплив на продуктивність соняшнику в Північному Степу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Стойнов, І. Г. (2018) Дослідження впливу змін клімату на продуктивність ярого ячменю в Західному Лісостепу України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Свидерська, С. М. (2018) Збалансоване природокористування та поводження з відходами в галузі: методичні вказівки до практичних робіт. Для магістрів I і II року навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Т

Толмачова, А. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність сої в Херсонській області при різних нормах зрошення. In: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво", 17-19 жовтня 2018 року, м. Миколаїв.

Толмачова, А. В. and Кандиба, К. Ю. (2018) Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток соняшнику в період сівба-сходи в Південому Степу України. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачова, А. В. and Бондура, С. В. (2018) Агрокліматична оцінка умов вирощування кукурудзи на Черкащині. In: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2018 року, м. Полтава.

Толмачева, А. В. and Бондура, С. В. (2018) Влияние агроклиматических условий на динамику приростов агроэкологических катеорий урожайности сои в Полесье. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 251-258.

Толмачова, А. В. and Кандиба, К. Ю. (2018) Оцінка продуктивності агрокліматичних ресурсів вирощування сої різних груп стиглостів Степовій зоні України. Весник Гидрометценра Черного и Азовского морей, 1(21). pp. 199-205.

Толмачова, А. В. and Висоцький, В. О. (2018) Оцінка впливу агрокліматичних умов на урожайність сої в Вінницькій області. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції "Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти", 28 листопада 2018, м. Полтава.

Ткаченко, О. С. and Вольвач, О. В. (2018) Оцінка впливу змін клімату на продуктивність міскантусу у центральних областях України. In: X Міжнародно науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії", 30 листопада 2018 р, Переяслав-Хмельницький.

У

Українець, В. В. (2018) Агрометеорологічні умови вирощування цукрових буряків у Миколаївській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цукренко, Н. В. (2018) Оцінка продуктивності фотосинтезу посівів озимої пшениці в Київській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цимборська, Т. Г. (2018) Просторова мінливість морозо- і заморозконебезпечності стосовно винограду в Степовій зоні України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шендир, В. О. (2018) Агроекологічна оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Північному Степу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шулякова, І. Г. (2018) Агроекологічна оцінка клімату ґрунтів Північного Причорномор’я на прикладі кукурудзи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Я

Яремов, С. І. (2018) Агрокліматична оцінка впливу кліматичних змін на урожайність винограду в Закарпатті. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 15:37:17 2022 UTC.