Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Ж | К | Л | П | С | Т
Number of items: 37.

Б

Божко, Л. Ю. and Крисак, О. О. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв озимої пшениців Полтавській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Кулинська, Х. В. (2015) Агрометеорологічні умови формування врожаїв соняшника в Дніпропетровській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2015) Влив погодних умов на розвиток лугового метелика. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Барсукова, О. А. and Трачук, О. С. (2015) Моделювання процесу формування потенційного врожаю посівів ярового ячменю в Одеській області. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної аграрної науки", 2015 р., Умань.

Божко, Л. Ю. and Друмов, Д. В. (2015) Погодні умови і розвиток лугового метелика. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 63-68.

В

Вольвач, О. В. and Пічкур, А. В. (2015) Аналіз динаміки врожайності цукрового буряку на території Східного Лісостепу України. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Топальський, Ю. (2015) Оцінка впливу змін клімату на фотосинтетичну продуктивність цукрового буряку в Західному Лісостепу України. In: XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 квітня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Вольвач, О. В. and Борщевська, Д. О. (2015) Агрометеорологічні умови вирощування кукурудзи в Харківській області. In: XХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29 – 30 листопада 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Ж

Жигайло, О. Л. (2015) Управління агроекосистемами: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-025-3

Жигайло, О. Л. (2015) Поводження з відходами та вплив відходів виробництва і споживання на грунти і природні води: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-024-6

Жигайло, О. Л. (2015) Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю: методичні вказівки до СРС і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

К

Кирнасівська, Н. В. (2015) Агроклиматическая оценка урожаев картофеля с учетом тепловых ресурсов почв Житомирской области. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015, м. Полтава.

Костюкевич, Т. К. (2015) Динамика урожайности озимой ржи в Полесье Украины. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Кирнасівська, Н. В. and Васалатій, Н. В. (2015) Вплив агрометеорологічних умов на динаміку формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України. In: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. "Актуальні питання сучасної аграрної науки.", 2015, Умань.

Л

Ляшенко, Г. В. and Мельник, Е. Б. and Суздалова, В. І. and Маринін, Є. І. (2015) Тенденція умов посушливості в центральних районах Одещини за остані 70 років. In: Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2015 року, м. Одеса.

П

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін клімату на продуктивність ярого ячменю. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти», 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси Українив умовах зміни клімату. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року, м. Полтава.

Польовий, А. М. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до практичної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2015) Методичні вказівки до дистанційного вивчення: Сільськогосподарська метеорологія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. (2015) Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (розділ сільське господарство): методичні вказівки до практичної роботи магістрів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and Барсукова, О. А. (2015) Вплив змін клімату на темпи розвитку ярого ячменю в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 113-119. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Вплив кліматичних змін на режим зволоження вегетаційного періоду в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 128-140.

Польовий, А. М. and Микитюк, О. Ю. (2015) Моделювання емісії парникових газів із органічних ґрунтів (PEAT-GHG-MODEL). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 141-148.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Костюкєвич, Т. К. (2015) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки до дистанційного вивчення. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Польовий, А. М. and наук., керів. (2015) Розробка методу оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу урожайності кукурудзи в Україні. Звіт про НДР. ДР № 0113U008064. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. (2015) Теплові ресурси України в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 99-106.

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. (2015) Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистеми: методичні вказівки до практичних робіт для магістрів гідрометеорологічного інституту спеціальності – агрометеорологія, та магістрів спеціалізації – агроекологія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Полевой, А. Н. and Толмачева, А. В. (2015) Моделирование динамики приростов агроэкологических параметров урожайности сои в Степовой зоне Украины. ВЄСЦЇ БДПУ, 1(83). pp. 41-46. ISSN 18188575

С

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання впливу ранньовесняних заморозків на формування врожайності картоплі в Поліссі. In: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2015 року., м. Полтава.

Свидерська, С. М. and Вікнянська, С. С. (2015) Агрометеорологічні умови зростання картоплі в Волинській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Свинаренко, А. А. and Українець, В. В. (2015) Агрометеорологічні умови зростання цукрового буряку в Миколаївській області. In: XХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», 29 – 30 ноября 2015 года, г. Переяслав-Хмельницький.

Свидерська, С. М. (2015) Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 120-127.

Свидерська, С. М. (2015) Збалансоване природокористування в галузі: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-023-9

Степаненко, С. М. and Польовий, А. М. and Лобода, Н. С. (2015) Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи з дисципліни "Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія" для студентів ІV курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Свидерська, С. М. (2015) Моделювання продуктивності агрофітоценозів та впливу агрометеорологічних умов на розвиток шкідників та хвороб: методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Толмачева, А. В. (2015) Влияние факторов внешней среды на динамику биомассы растений сои в центральной части Северо-Западного Причерноморья. Фізична географія та геоморфологія, 1(77). pp. 158-166. ISSN 0868-6939

This list was generated on Thu Sep 29 15:05:30 2022 UTC.