Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра агрометеорології та агроекології" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Л | П | Р | С | Т
Number of items: 21.

Б

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в АПК: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів агроекологів 5-го курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Ярмольська, О. Є. (2013) Кліматичні умови вирощування томатів в Україні. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 75-85. ISSN 2311-0902

Божко, Л. Ю. (2013) Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Жигайло, О. Л. (2013) Біологічні основи формування кількості та якості врожаю: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Барсукова, О. А. (2013) Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Агрометеорологічні прогнози: методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource]

В

Вольвач, О. В. and Сіряк, Н. В. (2013) Основи агрометеорології: методичні вказівки до практичних робіт для студентів ІІ-ІІІ курсів гідрометеорологічного інституту денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Г. В. (2013) Мікрокліматологія: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів VI курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. and Данілова, Н. В. (2013) Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування: методичні вказівки до практичних робіт магістрів 2-го курсу. ОДЕКУ, Одеса.

Ляшенко, Г. В. (2013) Методологічні засади різномасштабного агрокліматичного районування територій. Український гідрометеорологічний журнал, 12. pp. 184-192. ISSN 2311-0902

П

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Барсукова, О. А. and Дронова, О. О. (2013) Агрокліматичні умови вирощування ярого ячменю в українській частині суббасейну дельти Дунаю в умовах зміни клімату. Український гідрометеорологічний журнал, 12. pp. 173-183. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. and Божко, Л. Ю. and Дронова, О. О. and Боровська, Г. О. (2013) Основні тенденції зміни агрокліматичних умов вирощування озимої пшениці в українській частині суббасейну дельти Дунаю. Український гідрометеорологічний журнал, 12. pp. 157-172. ISSN 2311-0902

Польовий, А. М. (2013) Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем: піручник. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. (2013) Вплив антропогенних змін клімату на сільське господарство: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. (2013) Моделювання гідрометеорологічного режиму на продуктивність агроекосистем: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Гуцал, А. І. and Дронова, О. О. (2013) Грунтознавство: підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Польовий, А. М. and Костюкєвич, Т. К. (2013) Сільськогосподарська метеорологія: методичні вказівки для занять у навчальному бюро прогнозів для студентів четвертого курсу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Разумова, С. Т. (2013) Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

С

Сініцина, В. В. (2013) Алгоритм динамічної моделі формування сходів зернових культур. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 101-109.

Свидерська, С. М. (2013) Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Т

Толмачева, А. В. (2013) Влияние агрометеорологических условий на произрастание культуры сои. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 89-94. ISSN 2312-0899

This list was generated on Thu Sep 29 12:10:13 2022 UTC.