Eprints Repo

Items where Author is "Чернякова, О. І."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Вовкодав, Г. М. and Чернякова, О. І. and Щербина, К. Д. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. Збалансоване природокористування (1). pp. 67-75. ISSN 2310-4678

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Екологія", 13. pp. 68-73.

Снесар, А. В. and Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. (2019) Врахування залежності «доза-ефект» при визначенні скорочення тривалості життя населення від забруднення атмосферного повітря фтористим воднем (на прикладі міста Одеса). Екологічна безпека, 28 (2). pp. 75-80. ISSN 20735057

Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. and Воловчук, Н. О. (2019) Оцінка якості та рівня забрудненості річкових вод у межах Житомирської області на основі графічного методу та модифікованого індексу. Екологічна безпека, 28 (2). pp. 38-43. ISSN 20735057

Чугай, А. В. and Колісник, А. В. and Чернякова, О. І. and Снесар, А. В. (2019) Оцінка впливу вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі на тривалість життя людини (на прикладі м. Одеса, Україна). Znanstvena misel journal, 37 (1). pp. 12-22. ISSN 3124-1123

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2016) The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. Journal of acta facultatis studiorum humaninatis et naturae universitatis presoviensis. University of Presov. Natural sciences. Biology-ecology, XI.III. pp. 49-52.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2014) Оцінка деградаційних процесів у ґрунтах Oдеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (16). pp. 93-103.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2010) Оцінка впливу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на стан ґрунтово-рослинного покриву Львівської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 9. pp. 86-91.

Conference or Workshop Item

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Valentina Ilina, Oksana Chernyakova The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. In: Nev trends in the ecologicaland biological research, 9-11 вересня 2015, Presov, Slovak republic.

Book

Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Наконечна, З. В. (2019) Моніторинг довкілля. Збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2019) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-055-0

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Волков, А. І. (2006) Моніторинг довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2013) Методи захисту атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Екологічний аудит: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чернякова, О. І. (2015) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт, по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2010) Методи захисту атмосфери: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Чугай, А. В. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. (2004) Моніторинг навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Фролова, Н. М. (2006) Моделювання та прогнозування стану довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Teaching Resource

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус дисципіни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 28 02:25:24 2021 UTC.