Eprints Repo

Items where Author is "Олійник, А. М."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Павленко, О. П. and Бабіров, Е. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 13 (1). pp. 8-13. ISSN 2413-9971

Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. and Павленко, О. П. (2017) Формування моделі оцінювання конкурентоспроможності товарів. Проблеми системного підходу в економіці, 3(59). pp. 34-42. ISSN 2520-2200

Павленко, О. П. and Бабірлі, У. Х. and Олійник, А. М. (2017) Аналіз споживчого попиту на товари вітчизняного походження на ринках ЄС Секція 4 Економіка та управління підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 24(1). pp. 73-78. ISSN 2307-8030

Conference or Workshop Item

Олійник, А. М. (2015) Особливості формування політичної культури у студентів в умовах модернізації вищої освіти в сучасній Україні. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст»., 17-18 жовтня 2015 р., Ізмаїл.

Олійник, А. М. (2012) Ціннісні орієнтації у структурі особистості студента екологічного університету. In: Філософія. Економіка. Європейський погляд. Матеріали IV Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет- конференції., 31 січня 2012 р., Донецьк.

Олійник, А. М. (2012) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення дисципліни «Філософія». In: Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-методичної конференції., 19-20 квітня 2012 року., Одеса.

Олійник, А. М. (2013) Деякі питання ціннісних орієнтацій та гуманізації мислення студентів у процесі викладання філософських дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 13-14 лютого 2013 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2012) Вища освіта та ціннісні орієнтації майбутнього студента. In: Соціальні інновації у сучасному суспільстві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 3-5 жовтня 2012 року, м. Судак-Сімферополь, Кримський інститут бізнесу УЕУ.

Олійник, А. М. (2012) Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів та її застосування при викладанні дисципліни «Філософія». In: Матеріали XVII міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 19-20 квітня 2012 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Студентське самоврядування як чинник покращення якості освіти у ВНЗ. In: Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції, 25 лютого 2017 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Політична культура сучасності та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 11-12 березня 2015 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Політична культура особистості та її формування в умовах вищого навчального закладу сучасної України. In: Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції., 20-21 квітня 2017 р., Дніпро.

Олійник, А. М. (2016) Політична культура та її формування у студентів під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. In: Матеріали XXI міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»., 21-22 квітня 2016 р., Одеса.

Олійник, А. М. (2017) Філософсько-соціологічні та психологічні аспекти проблем міграції. In: «Світові міграційні проблеми». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції., 15 березня 2017 р, Донецьк.

Олійник, А. М. (2014) Кобзар – молитва українського народу. In: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції, присяченої 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка "В сім'ї великій..."., 31 січня 2014 року.

Book

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. and Глушкова, Н. М. and Нєвєйкіна, Г. І. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Філософія з основами психології» для студентів денної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за всіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та виконання міжсесійної контрольної роботи студентами 2-го та 3-го курсів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Філософія» за усіма напрямками підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, підготовки до лекційних та семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання напряму підготовки: «Менеджмент». Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та підготовки до семінарських занять з дисципліни ”Філософія” для студентів денної форми навчання за усіма напрямами підготовки. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. (2004) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Філософія” для студентів II курсу денної форми навчання за усіма спеціальностями. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Олійник, А. М. and Слободянюк, О. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до семінарських занять,виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни ”Філософія, Психологія", студентам денної та заочної форми навчання спеціальностей:"Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування". Одеський державний екологічний університет, Одеса.

This list was generated on Mon Oct 25 01:33:46 2021 UTC.