Елементи, в яких автор: "Кузніченко, С.Д."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 22.

Каніковська, Л.В., Охрименко, А.О., Кузніченко, С.Д. (2019) Розробка програмного забезпечення для групового навчання програмуванюю з використанням мобільних технологій. ШІСТНАДЦЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ.

Кузніченко, С.Д., Бучинська, І. В. (2019) Вибір операторів агрегування для багатокрітеріальної оцінки придатності територій. Кіберпезпека: освіта, наука, техніка, том 1.

Кузніченко, С.Д. (2019) Методичні вказівки до виконання міжсесійного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп’ютерні мережі". Для студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Момот, О.О., Рижов, К.С., Кузніченко, С.Д. (2018) Розробка навігаційно-інформаційної системи для Одеського державного екологічного університету. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Шестопалов, Д.С., Кузніченко, С.Д. (2018) Розробка автоматизованого робочого місця оператора нафтотерміналу. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Кузніченко, С.Д., Гунченко, Ю.О., Бучинська, І.В. (2018) Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (61). с. 90-102.

Кузніченко, С.Д., Бучинська, І.В. (2018) Використання нечіткої моделі обробки геопросторових даних в системі управління твердими побутовими відходами. Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні системи та технології", 1. с. 18-22.

Ромашов, Д.В., Кузніченко, С.Д. (2018) Розробка WEB-сервісу для проведення безпечних on-line угод. In: III міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 6-8 червня 2018р., Одеський державний екологічний університет.

Кузніченко, С.Д. (2017) Алгоритмізація та програмування. СРС курсова робота. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д., Бучинська, І.В. (2017) Проектування інтегрованої геоінформаційної системи регіонального моніторингу повеней на основі ІоТ. MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція Математичні та програмні технології Internet of Everything, 1. с. 55-57.

Коваленко, Л.Б., Кузніченко, С.Д. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д., Коваленко, Л.Б. (2017) Алгоритмізація та програмування. Частина 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д., наук., керів. (2017) Адаптація та впровадження програмних засобів перевірки на плагіат творів працівників та студентів університету, з використанням баз даних університету та інформаційних ресурсів мережі INTERNET. Звіт про НДР. ДР № 0115U006531. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Коваленко, Л.Б., Кузніченко, С.Д. (2016) Алгоритмізація та прорамування. Методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2016) Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування комп'ютерної мережі обробки та передачі даних». ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д., Терещенко, Т.М., Коваленко, Л.Б. (2016) Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського., 5 (100). с. 87-91.

Кузніченко, С.Д. (2015) Крос-платформне програмування. Методичні вказівки до виконання СРС заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2015) Крос-платформне програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Гнатовська, Г.А., Вохменцева, Т.Б., Коваленко, Л.Б., Кузніченко, С.Д. (2015) Надежностно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем. Холодильна техніка та технологія, 51 (2). с. 59-64. ISSN 0453-8307

Кузніченко, С.Д. (2013) Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2013) Комп’ютерні мережі. Лабораторна робота № 1 Логічна організація комп’ютерних мереж. Робота з мережними утилітами. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Кузніченко, С.Д. (2012) Комп’ютерні мережі.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів 4 курсу заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Неопублікований)

Цей список був створений у Tue Mar 2 22:26:12 2021 MSK.