Дослідження засобів мови LaTeX. Розмітка електронних текстів