Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: збірник методичних вказівок до практичних занять.

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А. (2014) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

[img]
Перегляд
Text (Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни “Су- часні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах” для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю “Гідрологія” / Укладачі: Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р., Ов)
GopchenkoED_ShakirzanovaZhR_OvcharukVA-Suchasni_mat_modeli_v_gidrol_rozrahunkah_i_prognozah_Pr_rob_ZMV_2014.pdf

Завантажений (3MB) | Перегляд
Тип елементу : Книга ( * )
Тематики: Методичне забезпечення > 103 Науки про Землю > магістр > Гідрологія 90 > 1 рік навчання 1 семестр
Методичне забезпечення > 103 Науки про Землю > магістр > Гідрологія 90 > 1 рік навчання 2 семестр
Методичне забезпечення > 103 Науки про Землю > магістр > Гідрологія 120 > 2 рік навчання 1 семестр
Підрозділи: Інститути та факультети > Гідрометеорологічний інститут > Кафедра гідрології суші
Користувач, що депонує: Любов Терзі
Дата внесення: 30 Лип 2018 08:09
Останні зміни: 13 Черв 2019 10:58
URI: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/104
["summary_page:actions" not defined]
Перегляд елементу Перегляд елементу